Samen werken aan schone energie

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie.

Met 28 windmolens langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens wordt de komende 25 jaar schone energie opgewekt.

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Iedereen kan aan de projecten meedoen.

Voor de gemeenschap

Burenregeling. De ontwikkelaars van de windmolens doen iets extra’s voor de direct omwonenden van de windmolens. 

Meedoen. Iedere bewoner van de vier betrokken gemeenten kan meedoen met lokale energieprojecten.

App. Via de Geluidsverwachting.nl app kun je als omwonende de actuele geluids-verwachting vinden en feedback geven.

Van ambitie naar praktijk

Schone energie voor en door bewoners