duurzame energie
voor en door bewoners

Langs de A16 werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie. Iedereen kan daaraan meedoen! Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen lusten en lasten.  Zo worden opbrengsten van nieuwe windprojecten ingezet om het gebied verder te verduurzamen en de leefbaarheid te verbeteren.  

nieuwe windmolens met zo min mogelijk overlast

In de A16 zone komen in 2020 28 windmolens die tezamen elektriciteit op zullen wekken voor ruim 70.000 huishoudens. De komst van deze windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. De windmolens langs de A16 zullen zichtbaar zijn vanuit verschillende plekken in het gebied en zullen voor direct omwonenden effecten als geluid en slagschaduw met zich meebrengen. Voor meer informatie hierover, kijkt u op de website van de Provincie Noord-Brabant (PNB).

De windmolens leveren schone energie op. De opbrengsten van die energie komt voor een kwart bij de lokale gemeenschap terecht. Deze opbrengsten worden met de gemeenschap ingezet voor de lokale energietransitie

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief door je e-mailadres achter te laten en op ‘aanmelden’ te klikken. 

* verplichte velden

voor de gemeenschap

1Een duurzame A16. Iedere bewoner van de vier deelnemende gemeenten kan meedoen en meedenken.

2De Burenregeling. Bewoners in de directe omgeving van de windmolens krijgen (onder voorwaarden) een vergoeding om hun huis te verduurzamen.

3Zelf investeren.Bewoners kunnen zelf investeren in de windparken.

4Verbetering van het landschap en de natuur.

verduurzaming
en leefbaarheid gaan
goed samen

samen werken aan
de lokale energietransitie

Extra isolatie, zonnepanelen en warmtepompen besparen energie, verlagen de energierekening en geven meer wooncomfort. Maatregelen vragen echter  om een investering vooraf. Daarom zetten wij de opbrengsten van de windparken in om daarmee te helpen, voor iedereen in de A16 zone. Niet alleen woningen, maar ook sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Zo kunnen we samen de A16 zone energieneutraal en leefbaar maken. Voor en met elkaar.

duurzame energie voor en door bewoners