“Als je duurzame maatregelen zoals zonnepanelen slim en collectief aanpakt, heb je snel een mooi verdienmodel”

In gesprek met Allan den Rooijen, bewoner Binnen-Moerdijk

Allan den Rooijen woont in Binnen-Moerdijk, een kleinschalige gemeenschap van twaalf woningen waar de buurtbewoners nauw met elkaar verbonden zijn. Het buurtschap wordt straks geconfronteerd met de windmolens van Energie A16. Zo ook Allan, die de windmolens recht achter zijn achtertuin krijgt: “Bij mij komen de dichtstbijzijnde windmolens op 500 meter afstand. Het zijn reuze molens, dus het gaat vast lijken of ze nog dichterbij staan.”

De windmolens

We vragen hem hoe hij tegenover de komst van de windmolens staat. Allan: “Persoonlijk ben ik er tegen. Niet omdat ik tegen duurzaamheid ben, maar omdat de windmolens straks recht achter mijn tuin komen te staan. Ik heb geïnvesteerd in mijn uitzicht op de polder hoe die op dit moment is: weilanden met paarden en veulens. Dat daar straks een rij windmolens tussen staat, heeft veel impact op mijn uitzicht. En dus op mijn woongenot. Mijn standpunt is daarom dat duurzaamheid niet ten koste van het landschap moet gaan. Je kunt die molens toch ook gewoon op zee neerzetten?”  

Collectieve samenwerking

Allan vertelt verder voor welke keuze de bewoners van Binnen-Moerdijk stonden toen al jaren geleden bekend werd dat de provincie en de gemeente Drimmelen en Moerdijk achter de komst van de windmolens stonden. “We waren als buurt geschrokken van het nieuws. Daarom zijn we samengekomen om te bespreken hoe we daarmee zouden omgaan. Er bleken onderling voorstanders en tegenstanders te zijn. In goed overleg hebben we toen als buurtschap een gezamenlijk standpunt ingenomen: we stelden ons positief op, maar wilden wel inspraak hebben in de uitvoering en zorgen dat een gedeelte van de opbrengsten ten goede zouden komen aan de bewoners van Binnen-Moerdijk. En dat is gelukt: we worden nu overal bij betrokken en hebben het voor elkaar gekregen dat iedereen in onze buurt een voordeel uit de windmolens kan halen. Daarnaast is de buurt bij elkaar gebleven en heeft het ervoor gezorgd dat we nog beter samenwerken.” 

Eigen duurzame initiatieven

Ook heeft Allan niet gewacht op de compensatie uit de Burenregeling om te starten met duurzame maatregelen. Allan: “Wij nemen als buurtschap graag zelf het initiatief. Vattenfall, één van de ontwikkelaars van de windmolens bij Binnen-Moerdijk, ondersteunt ons daar goed in. Ze hebben al veel dingen voor ons gedaan en gaan nog dingen doen om ons zoveel mogelijk te compenseren. We kregen bijvoorbeeld korting bij een zusteronderneming van Vattenfall voor het aanleggen van zonnepanelen op onze daken. Ik heb toen bij heel de buurt geïnventariseerd wie er nog meer interesse had. Daarin heeft de provincie ons ook goed geadviseerd in het maken van de juiste keuze. Nu liggen er bij mij en bij twee andere gezinnen al zonnepanelen op de daken. Bij anderen zijn de plannen gemaakt.” Allan is zeer te spreken over de zonnepanelen: “Zonnepanelen op het dak zijn een mooi duurzaam alternatief en leveren gratis stroom op. Naar mijn idee zou eigenlijk iedereen dat moeten doen. En op dit moment is het ook nog heel lucratief. Als je dat slim en collectief aanpakt, heb je heel snel een mooi verdienmodel voor jezelf.”

Maar, gaat Allan verder: “Wij hebben geen ambities om nog meer duurzaamheid ten koste van het landschap hier in Binnen-Moerdijk te laten gebeuren. We zitten bijvoorbeeld niet te wachten op een veld met zonnepanelen. Wel zou ik mij best in een warmtepomp willen verdiepen en die kennis delen met de buurt. Samen krijgen we dat wel voor elkaar.”