“Als je je voedsel lokaal koopt, waarom zou je je energie dan niet lokaal opwekken?”

In gesprek met Camiel Wieme (rechts) en Richard van der Maden (links), bestuursleden Opgewekt Drimmelen

Anderhalf jaar geleden zijn Camiel Wieme en Richard van der Maden samen met enkele andere inwoners energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen gestart. Een coöperatie voor en door inwoners van de gemeente Drimmelen. Inmiddels hebben zij hun eerste twee zon-op-dak projecten gerealiseerd. We gaan met ze in gesprek over de opstart van Opgewekt Drimmelen, de projecten ‘Zon op andermans dak!’ en het belang van lokale initiatieven.

Een duurzaam initiatief waar niemand op tegen kon zijn

Toen inwoners van de gemeente Drimmelen eind 2018 geconfronteerd werden met plannen voor zonnevelden van in totaal 150 hectare, waren de meningen verdeeld. Tegenstanders wilden geen zonnevelden vanwege landschapsvervuiling, terwijl voorstanders het als hun plicht voor de volgende generatie zagen om de panelen toe te staan. Camiel Wieme, initiatiefnemer en voorzitter van Opgewekt Drimmelen, wilde beiden: “Ik wilde een oplossing waarbij Drimmelen schone energie opwekt én inwoners daar zelf de voordelen van hebben. Een lokaal initiatief waar niemand op tegen kon zijn. Met zonnepanelen, maar dan wel op daken.” Niet snel later is Richard van der Maden, secretaris van Opgewekt Drimmelen, betrokken en werd op 13 november 2019 de energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen opgericht.

Zon op andermans dak!

Camiel: “Na de oprichting kregen we het idee om een postcoderoosproject te starten. Hierbij leg je zonnepanelen op een groot dak, waarbij mensen uit omliggende postcodes ’Zondeelen’ kunnen kopen. Van de schone opwek krijgen ze dan hun energiebelasting aan het einde van het jaar terug.” Richard: “Dit is bijvoorbeeld interessant voor mensen die in een monumentaal pand wonen, in een appartement wonen, een rieten dak hebben of zelf de moeite willen besparen om de panelen thuis te installeren. Op deze manier dragen ze toch bij aan de productie van groene stroom en hebben ze een financieel voordeel.”

De coöperatie kende met het project ‘Zon op andermans dak!’ een vliegende start. Toch moesten ze helaas buigen voor netschaarste. Camiel: “We hadden de ambitie om een heel groot zonneproject te realiseren, en hadden al snel een boer bereid gevonden om zijn dak aan ons te verhuren. Helaas bleek dat we 43 weken bij Enexis moesten wachten voor de aansluiting ervan op het net. Daarom hebben we besloten om te beginnen met twee kleinere projecten van 204 panelen per dak, waarbij 50 deelnemers betrokken zijn. De panelen zijn inmiddels gelegd en we hopen dat het binnen nu en een paar weken operationeel is.” Richard vult aan: “En daar zijn we achteraf wel blij mee, want het gaf ons de gelegenheid om alsnog een snelle start te maken en mensen te enthousiasmeren. Als je leden werft en ze uiteindelijk 43 weken moeten wachten, dan is natuurlijk je momentum weg.”

Revenuen in eigen gemeente

We vragen door op het lokale karakter van de coöperatie. Waarom is dat hun unieke kenmerk? Camiel: “Ons belangrijkste doel is om Drimmelen te helpen om volledig CO2-neutraal te worden. We focussen ons dus volledig op de lokale energietransitie. Buiten het dorp Terheijden, daar heeft het Traais Energie Collectief het initiatief.” Richard: “Al moeten we soms concurreren met andere initiatieven. Er zijn namelijk tal van bedrijven die zeggen ‘Lease je panelen in Made’ of ‘huur ze lokaal’. Die doen zich voor als lokaal initiatief terwijl er eigenlijk een grotere partij achter zit die er zelf ook beter van wordt. Wij willen juist de revenuen in onze eigen gemeente houden.” Camiel vult aan: “Het idee van de coöperatie is ook dat je het samen doet. Dat niemand meer profijt heeft dan een ander. Daarom werken we met ‘Zondeelen’ in plaats van zonnepanelen. Een zondeel staat niet precies gelijk aan de opbrengst van een zonnepaneel, wat natuurlijk veranderlijk is. Op deze manier krijgt iedereen evenveel terug van zijn of haar investering.”

Richard gaat verder: “En doordat we met lokale boeren samenwerken, zorgen we ook voor meer binding tussen boeren en burgers van de gemeente Drimmelen. Want hoewel boeren onze voedsel produceren, merken we de laatste jaren dat er meer onbegrip over en weer is ontstaan. Door naast voedsel ook energie voor de plaatselijke gemeenschap te produceren, komen ze toch weer wat dichter bij elkaar te staan. En waarom zou je als je lokaal je voedsel koopt, niet ook lokaal je energie opwekken? Daar kan je toch bijna niet tegen zijn?”

Kleine windmolens en elektrische deelauto’s

Over de toekomst van Opgewekt Drimmelen zijn de mannen het eens: “We hebben ideeën genoeg, maar uiteindelijk ligt de uitdaging bij de tijd om het uit te voeren en de vrijwilligers.” Camiel: “Ons korte termijn doel is om nog één nieuw zon-op-dak project te starten onder de nieuwe regeling die komt in plaats van de postcoderoosregeling: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Daarna zouden we best wat willen doen met kleine windmolens en elektrische deelauto’s.” Richard vult aan: “Maar daar hebben we zeker hulp bij nodig om die kar mee te trekken. We hopen dan ook dat andere inwoners enthousiast worden om actief mee te doen met Opgewekt Drimmelen.”

Meer weten over Opgewekt Drimmelen? Ga dan naar de website www.opgewektdrimmelen.nl. Of woon je in de gemeente Drimmelen en wil je actief meedoen? Stuur dan een mail naar bestuur@opgewektdrimmelen.nl.