Bomen voor buren toekomstige windmolens A16

Foto: Business Centre Treeport

Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen dit jaar kosteloos bomen en heesters aangeboden. Zo wordt geïnvesteerd in het landschap rond de A16 waar dit jaar 28 windmolens gebouwd worden. Die afspraak hebben de vier gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en de ontwikkelaars gemaakt. De ontwikkelaars van de windmolens bekostigen de beplanting. We starten bij windpark Hazeldonk-West en Hazeldonk-Oost met een eerste groep van 100 woningen in de gemeenten Zundert en Breda. De eerste bomen worden in maart van dit jaar uitgedeeld.

De biologisch en lokaal geteelde bomen en heesters worden kosteloos aan particulieren aangeboden en aangeplant. We selecteren bewoners op basis van de afstand van hun woning tot de windmolens. Deze bewoners ontvangen medio februari 2022 een brief met meer informatie. Via de website van Energie A16 kunnen zij hun interesse aangeven, en een keuze maken voor maximaal 4 bomen en/of heesters die zij kunnen laten planten op eigen grond.

Start bij windpark Hazeldonk-West en Oost

We starten in het zuiden langs de A16, bij de toekomstige windparken Hazeldonk-West en Hazeldonk-Oost in de gemeente Zundert en Breda. Het gaat om een groep van ongeveer 100 woningen. Uit deze pilot leren we lessen over bijvoorbeeld het animo voor de bomen en hoe in de praktijk het leveren en aanplanten verloopt. De planning is dat in het najaar van 2022 een grotere groep bewoners in de andere gemeenten aan de beurt is voor de kosteloze beplanting.

Oproep aan lokale telers

Voor het leveren en aanplanten van de bomen en heesters werken we graag samen met lokale telers uit Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk. We hebben daarom een uitvraag opgesteld. Op basis van de reacties op de uitvraag worden één of meerdere leveranciers geselecteerd voor de opdracht. We nodigen lokale bedrijven van harte uit om zich aan te melden.