Bomenactie

Er wordt geïnvesteerd in het landschap rond de A16 waar in 2022-2023 28 windmolens komen. Die afspraak hebben de vier gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en de ontwikkelaars gemaakt. Klik hier voor andere manieren om mee te doen.

Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen gratis bomen en heesters aangeboden. De beplanting wordt bekostigd door de ontwikkelaars van de windmolens. We starten bij windpark Hazeldonk-West en Oost met een eerste groep van ongeveer 100 woningen in de gemeenten Zundert en Breda. De geselecteerde woningen ontvangen een brief. 

Later in het jaar gaan we ook beplanting aanbieden aan woningen nabij de windparken Galder, Nieuwveer, Zonzeel, Streepland en Klaverspoor. In totaal krijgen ongeveer 500 woningen langs de A16 de mogelijkheid om mee te doen.

Ik heb een brief ontvangen en wil bestellen

Met de code die in je in brief hebt ontvangen, kun je via de knop hieronder de gewenste bomen en/of heesters bestellen. Dat kan tot en met 28 februari 2022.

Na je bestelling neemt een lokale leverancier contact op om een moment in te plannen voor levering en aanplanten. Op dit moment verwachten wij dat de bomen worden geleverd en aangeplant in de periode tussen 14 maart en 15 april 2022.

Veelgestelde vragen

Voor de eerste groep woningen bij windmolenparken Hazeldonk-West en Hazeldonk-Oost hebben we 100 woonadressen geselecteerd. Deze eerste groep woningen dient als pilot. Op basis van de ervaringen en de animo vanuit de bewoners van deze eerste groep bekijken we hoe de volgende groep woningen wordt geselecteerd.

Nee, de bomen en heesters dienen op het eigen perceel geplant te worden.

In totaal worden voor de eerste en tweede groep in eerste instantie ongeveer 450 woningen geselecteerd. 

In de bomenlijst in het bestelmenu staat straks aangegeven hoe groot een boom kan worden. De bomen zijn hierbij onderverdeeld in drie categorieën:

  • Zeer groot: hoger dan 15 meter.
  • Groot: tussen de 10 en 15 meter.
  • Klein: tussen de 6 en 10 meter.

De geselecteerde huishoudens ontvangen medio februari 2022 een brief met meer informatie. Kosteloos bestellen van bomen en/of heesters naar keuze kun je dan via deze website doen.

Klik op deze link als je  benieuwd bent naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning, als je meer wilt weten over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie of als je wilt weten welke regelingen er vanuit Energie A16 nog meer zijn. 

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Je kunt een mail sturen naar bomenactie@energiea16.nl. 

Foto: Treeport