Bomenactie

Er wordt geïnvesteerd in het landschap rond de A16 waar dit jaar 28 windmolens gebouwd worden. Die afspraak hebben de vier gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en de ontwikkelaars gemaakt. Klik hier voor andere manieren om mee te doen.

Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen gratis bomen en heesters aangeboden. De beplanting wordt bekostigd door de ontwikkelaars van de windmolens. We zijn dit voorjaar bij de windparken Hazeldonk-West en Oost begonnen met een eerste groep van ongeveer 100 woningen in de gemeenten Zundert en Breda. Voor die groep zijn inmiddels ruim 200 bomen gepland. 

Later in het jaar gaan we ook beplanting aanbieden aan woningen nabij de windparken Galder, Nieuwveer, Zonzeel, Streepland en Klaverspoor. In totaal krijgen ongeveer 500 woningen langs de A16 de mogelijkheid om mee te doen. Als u geselecteerd wordt, ontvangt u een brief.

Veelgestelde vragen

Voor de eerste groep woningen bij windmolenparken Hazeldonk-West en Hazeldonk-Oost hebben we 100 woonadressen geselecteerd. Deze eerste groep woningen dient als pilot. Op basis van de ervaringen en de animo vanuit de bewoners van deze eerste groep bekijken we hoe de volgende groep woningen wordt geselecteerd.

Nee, de bomen en heesters dienen op het eigen perceel geplant te worden.

In totaal worden voor de eerste en tweede groep in eerste instantie ongeveer 450 woningen geselecteerd. 

In de bomenlijst in het bestelmenu staat straks aangegeven hoe groot een boom kan worden. De bomen zijn hierbij onderverdeeld in drie categorieën:

  • Zeer groot: hoger dan 15 meter.
  • Groot: tussen de 10 en 15 meter.
  • Klein: tussen de 6 en 10 meter.

De geselecteerde huishoudens ontvangen dit najaar een brief met meer informatie. Kosteloos bestellen van bomen en/of heesters naar keuze kun je dan via deze website doen.

Klik op deze link als je  benieuwd bent naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning, als je meer wilt weten over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie of als je wilt weten welke regelingen er vanuit Energie A16 nog meer zijn. 

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Je kunt een mail sturen naar bomenactie@energiea16.nl. 

Foto: Treeport