Bomenactie

Woon je dicht bij een windmolen? En heb je een brief ontvangen met het aanbod voor gratis bomen en/of heesters? Op deze pagina kun je een (gratis) bestelling doen.

De bomenactie, gratis beplanting voor direct omwonenden van de windmolens, wordt bekostigd door de ontwikkelaars van de windmolens. Dit voorjaar zijn er ongeveer 200 gratis bomen en heesters uitgedeeld aan omwonenden van de windparken Hazeldonk-West en Oost in de gemeenten Zundert en Breda. In totaal krijgen ongeveer 850 woningen langs de A16 de mogelijkheid om mee te doen. Het besluit om te investeren in het landschap rond de A16 is gezamenlijk genomen door de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en de ontwikkelaars. 

Veelgestelde vragen

Afhankelijk van het aantal woningen nabij een windpark, bepalen we samen met de gemeenten Breda, Drimmelen en Moerdijk de reikwijdte van de selectie. Alle geselecteerde woningen ontvangen een brief met een uitnodiging om bomen (gratis) te bestellen.

Nee, de bomen en heesters dienen op het eigen perceel geplant te worden.

In totaal zijn ongeveer 850 woningen geselecteerd. 

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Daarbij is het najaar een goed jaargetijde om bomen te planten. 

Er zijn verschillende typen bomen/heesters die u kunt kiezen: voor een zandlandschap, beekdal, boomgaard of in de tuin. De complete boomkeuzelijst vindt u hier. In totaal verstrekken we maximaal 4 bomen/heesters per huishouden. 

In de boomkeuzelijst staat aangegeven hoe groot een boom kan worden. De bomen zijn hierbij onderverdeeld in drie categorieën:

  • Zeer groot: hoger dan 15 meter.
  • Groot: tussen de 10 en 15 meter.
  • Klein: tussen de 6 en 10 meter.

De geselecteerde huishoudens ontvangen dit najaar een brief met meer informatie. Kosteloos bestellen van bomen en/of heesters naar keuze kun je dan via deze website doen.

Het belangrijkste is dat nieuwe bomen en heesters voldoende water krijgen. Voor meer informatie over de wijze waarop u de bomen en heesters verzorgt kunt u het Handboek Bomen Junior downloaden.

Klik op deze link als je  benieuwd bent naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning, als je meer wilt weten over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie of als je wilt weten welke regelingen er vanuit Energie A16 nog meer zijn. 

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Je kunt een mail sturen naar bomenactie@energiea16.nl. 

Foto: Treeport