Bouw windpark Zonzeel begonnen

Foto: Windpark Zonzeel

Vanaf maandag 31 januari 2022 starten we met de aanleg van de parkwegen en de heiwerkzaamheden voor de bouw van Windpark Zonzeel. Deze duren naar verwachting tot half april. De werkzaamheden vinden vooral plaats in het open veld waardoor de omgeving hier weinig hinder van ondervindt.

Start civieltechnische werkzaamheden

In de week van 31 januari beginnen de civieltechnische werkzaamheden; het aanleggen van de tijdelijke en definitieve parkwegen. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de verschillende windturbines. De tijdelijke parkwegen zijn nodig voor het transport van de benodigde materialen naar de verschillende locaties. Deze wegen worden na het transport weer afgebroken. Om in de toekomst de windmolens bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden
worden er ook definitieve parkwegen aangelegd.

Overlast blijft beperkt

Omdat de werkzaamheden niet in de nabije omgeving van woningen plaatsvinden, zal de overlast tot het minimum beperkt blijven. Door niet op alle locaties tegelijkertijd te starten, worden ook het aantal voertuigbewegingen per dag beperkt. In de week van 21 februari starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windmolens. Hierdoor kan er mogelijk tijdelijk geluidshinder ontstaan voor de directe omgeving.

Over Windpark Zonzeel

Windpark Zonzeel bestaat uit 6 windturbines waarbij Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie samenwerken aan de ontwikkeling en bouw. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. De bouw van de windmolens wordt eind 2022 afgerond. De windmolens leveren dan jaarlijks naar verwachting ruim 16,5 kWh per jaar per windmolen op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks ongeveer 30.000 huishoudens van energie kan voorzien.

Bron: Windpark Zonzeel