Burenregeling: al 110 buren hebben zich aangemeld

Inmiddels hebben zich 110 mensen voor de regeling aangemeld.

Aanmelden

Als u een persoonlijke brief heeft ontvangen over de Burenregeling kunt u zich nog altijd hier aanmelden voor de regeling. 

Waar is de regeling voor bedoeld?

De regeling is bedoeld om woningen te verduurzamen. Denk aan isoleren, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven extra wooncomfort, zorgen voor een besparing op de energierekening en leiden in de meeste gevallen tot een verbetering van het energielabel van de woning.

Aan de slag

Nog voordat de vergunningen voor de windmolens daadwerkelijk afgegeven zijn, gaan we aan de slag met een eerste groep van 12 woningen waarvan de woningeigenaren zich geregistreerd hebben en te kennen gegeven hebben snel aan de slag te willen. De komende maanden worden maatwerkadviezen opgemaakt om te kijken welke maatregelen het grootste effect hebben op energiebesparing of schone opwek van energie. Deze maatregelen worden voorgefinancierd en zijn dus niet afhankelijk van de daadwerkelijke opwek van de windmolens.

Uit de winst van de windmolens

Alle ontwikkelaars van de windmolens langs de A16 betalen jaarlijks € 0,50 per MWh opgewekte stroom om de Burenregeling mee te financieren. Dit bedrag komt in één fonds en wordt evenredig verdeeld onder de mensen die hier recht op hebben, alle buren worden dus gelijk behandeld en iedereen ontvangt evenveel. Het precieze bedrag is afhankelijk van de jaarlijkse productie van de windmolens, maar bedraagt naar schatting € 1.100 per woning, per jaar, zo lang de molens draaien.