Burenregeling

De ontwikkelaars van de windmolens hebben gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden. En dat is de Burenregeling.

Wat is de Burenregeling?

De Burenregeling is bedoeld voor de ‘nabije’ buren van de windmolens. Iedereen die mogelijk recht heeft op de Burenregeling heeft hierover een brief ontvangen. 

De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven extra wooncomfort en zorgen voor een besparing op de energierekening.

De ontwikkelaars van de windmolens betalen jaarlijks €0,50 per MWh opgewekte stroom om de Burenregeling mee te financieren. Het totale bedrag wordt verdeeld onder de directe buren, zodat iedereen gelijk behandeld wordt en ieder evenveel ontvangt. Het precieze bedrag is afhankelijk van de jaarlijkse productie van de molens, maar bedraagt naar schatting €1.100 per woning, per jaar, zo lang de molens draaien.

Onderaan deze pagina vind je het stappenplan hoe je gebruik kunt maken van de Burenregeling, en de meest gestelde vragen en antwoorden.

Als je vraag daar niet bij staat, stuur ons dan een mailtje: burenregeling@energiea16.nl

Maak gebruik van de Burenregeling in 8 stappen

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de Burenregeling. Hieronder zie je alle stappen die je doorloopt en welke keuzes je hierin zelf kunt maken. 

Als je mogelijk recht hebt op de Burenregeling, heb je een brief hierover ontvangen. In de brief wordt uitgelegd hoe je jezelf kunt registreren. 

Klik hier als je je wilt registreren voor de Burenregeling

Als je gebruik wilt maken van de Burenregeling, ontvang je een overeenkomst die beide partijen moeten ondertekenen: Participatiefonds Wind A16 (namens Energie A16) en jij als ontvanger. 

De online energiescan brengt globaal de kansen voor jouw woning in kaart. Deze stap geeft een eerste indicatie hoe je het budget van de Burenregeling het beste kunt besteden.

Klik hier om de online energiescan voor jouw woning in te vullen. Als je vragen hebt, of hulp nodig hebt bij het invullen, kun je contact opnemen met de klantenservice van Susteen op telefoonnummer: 085 808 5119

Als de online energiescan is uitgevoerd, kun je kiezen of je hulp wilt bij het nader onderzoeken van de beste mogelijkheid voor jouw woning.

optie 4a: maatwerkadvies door Energie A16
Voor het maatwerkadvies werken wij samen met onafhankelijk adviseur Susteen. Een energieadviseur onderzoekt je woning en werkt een maatwerkadvies uit dat past bij jou, binnen het budget blijft en voldoet aan de voorwaarden van de Burenregeling. Je profiteert dan van scherpe gezamenlijke inkoopvoorwaarden: prijzen en garanties. 

optie 4b: zelf regelen
Je kunt er ook voor kiezen om de details zelf uit te zoeken en te werken met een eigen gekozen adviseur en/of leverancier. Welke maatregelen passen bij de voorwaarden van de Burenregeling vind je online. Het maken van verdere afspraken en het uitvoeren van de maatregelen regel je zelf.

 

optie 5a: laten financieren 
Het maatwerkadvies bestaat uit een pakket aan maatregelen. Je kunt ervoor kiezen om de uitvoering van de maatregelen te laten voorfinancieren door Energie A16. In dat geval betaal je zelf niets. Energie A16 betaalt dan de leveranciers en ontvangt daarna de jaarlijkse vergoeding totdat het bedrag, inclusief rente, is terugbetaald.

optie 5b: zelf financieren
Je kunt er ook voor kiezen de uitvoering van de maatregelen zelf te financieren. In dat geval betaal je de installateur en krijg je dit bedrag terug uit de jaarlijkse vergoeding van de Burenregeling. 

Als je akkoord bent met de maatregelen uit het maatwerkadvies wordt de opdracht gegeven tot uitvoering. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met jou als bewoner en/of eigenaar van de woning. 

De installateur levert het pakket aan maatregelen op. Jij als bewoner en/of eigenaar geeft aan of alles inderdaad volgens afspraak is geleverd. 

Als je hebt gekozen om alles te laten financieren door Energie A16, dan gaat de rekening van de installateur direct naar Energie A16 en betaal je zelf niets. Het stappenplan stopt dan ook voor jou hier. Energie A16 gebruikt de jaarlijkse vergoeding om de vooruitbetaling voor jouw maatregelen, inclusief rente, af te lossen.

Als je hebt gekozen voor zelf financieren, komt de rekening voor de uitvoering van de maatregelen naar jou. Je betaalt die zelf. Vervolgens dien je de rekeningen en betalingsbewijzen in bij Energie A16. Energie A16 betaalt je vervolgens jaarlijks jouw aandeel in de Burenregeling totdat het totale bedrag, inclusief rente, is terugbetaald. 

Vragen en antwoorden

1. Wat is de Burenregeling? 
De ontwikkelaars van de nieuwe windmolens in de A16-zone hebben afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden. Dat is de Burenregeling. De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven extra wooncomfort en zorgen voor een besparing op de energierekening. Energie A16 zorgt voor de uitvoering van de Burenregeling, zodat alle direct omwonenden gelijk behandeld worden.

2. Voor wie is de Burenregeling?
De Burenregeling is bedoeld voor direct omwonenden, huurders en/of eigenaren van de woningen die vallen in de geluidscontour tussen de 42 dB Lden en 47 dB Lden rondom de windmolens. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Breda, Drimmelen en Zundert hebben zorgvuldig onderzocht welke woningen dat zijn. Voor alle geselecteerde woningen geldt dezelfde regeling.

Let op: de regeling geldt niet voor bedrijven zonder woning. Alle mogelijke rechthebbenden binnen dit gebied hebben hierover een brief ontvangen.

3. Ik heb geen brief ontvangen, en ben geen rechthebbenden. Waarom niet? Ik verwacht ook overlast van de windmolens. 
Al vanaf 2015 zijn er plannen voor windmolens langs de A16. De provincie Noord-Brabant heeft om te komen tot een plan hiervoor nauw samengewerkt met de vier gemeenten (Breda, Moerdijk, Drimmelen en Zundert) en de omgeving om te komen tot het beste (of wellicht het minst slechte) plan: het plan met de minste overlast voor omwonenden. Al snel bleek uit publieksbijeenkomsten en de klankbordgroepen dat ‘geluidsoverlast’ als meest hinderlijk gezien werd. Dat is de reden dat voor de vaststelling van woningen die voor de Burenregeling in aanmerking komen, geluid als uitgangspunt genomen is. Daarbij is het zo dat de Burenregeling een bovenwettelijke maatregel is. Dat betekent dat wij als initiatiefnemers vanuit de overheid en ook de ontwikkelaars van de windmolens niet verplicht zijn maatregelen te treffen voor de groep mensen die valt binnen een geluidshinder van 42 en 47 Lden. Dat zijn ruim 150 woningen in het A16-gebied. Om deze cijfers wat meer betekenis te geven: onder de 42 Lden is de windmolen niet (vrijwel nauwelijks) hoorbaar.

De Burenregeling is dus geen compensatie voor de overlast. Het is een extra handreiking voor mensen die dichtbij de windmolens wonen. Als je een compensatie voor overlast zou willen aanvragen, kan dat uiteraard. Dat heet ‘planschade’.

4. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb of als ik het ergens niet mee eens ben?
Je kunt met al je vragen over de Burenregeling terecht bij Energie A16 door een e-mail te sturen naar burenregeling@energiea16.nl.

5. Wie voert  de Burenregeling uit?
Participatiefonds Wind A16 BV is de formele uitvoerder van de Burenregeling. Dit is de entiteit waarin de lokale participatie van Energie A16 is ondergebracht, inclusief de uitvoering van de Burenregeling. Participatiefonds Wind A16 treedt naar buiten onder de naam Energie A16 . 

6. Wie zit er achter Energie A16? 
Energie A16 is een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert, drie lokale stichtingen in Moerdijk, Drimmelen en Zundert en vier dorps- en wijkraden in Breda.

7. Is deze, of een soortgelijke, regeling elders in Nederland ook al eens ingezet?
De afspraak dat ontwikkelaars €0,50  per opgewekte MWh afdragen, stamt uit 2016 en wordt sindsdien bij ieder windmolenproject in Nederland toegepast. De specifieke uitwerking in de Burenregeling langs de A16 is wel uniek in Nederland.

8. Wanneer vervalt het recht op de Burenregeling?
Het recht op de Burenregeling kan vervallen door:

  • Verhuizen uit de woning. Het recht gaat dan over op de nieuwe bewoner. Dit geldt in geval van verkoop van de woning, verhuur van de eigen woning of verhuizing uit een gehuurde woning.
  • De windmolen verdwijnt, waardoor de woning niet meer in de geluidscontour valt. Dit gebeurt in ieder geval na 25 jaar, maar kan ook eerder zijn indien de windmolen voortijdig (definitief) stil komt te liggen en wordt verwijderd. Ook is het mogelijk dat de windmolen niet gebouwd wordt. In dat geval vervalt het recht ook.

9. Wat gebeurt er als ik mijn woning verkoop?
Het budget vanuit de Burenregeling is altijd gekoppeld aan het woonhuis. Bij verkoop, verkoop je het recht op de Burenregeling als het ware mee.

10. Mag ik maatregelen meenemen als ik ga verhuizen?
De Burenregeling is gekoppeld aan woningen in het gebied. Dat betekent dat maatregelen die getroffen zijn in of aan de woning met behulp van de Burenregeling, in de woning moeten blijven. Dit geldt ook voor de maatregelen die niet nagelvast aan de woningen zijn verbonden. Alleen met schriftelijke toestemming van Energie A16 kan hiervan afgeweken worden. Maatregelen die je zelf hebt gefinancierd, mag je wel meenemen, voor zover dat bedrag niet nog is terugbetaald uit de Burenregeling.

11. Kan/mag ik ook later aanhaken?
Later aanhaken mag. Als je jezelf registreert en de overeenkomst ondertekent, blijft het bedrag dat beschikbaar is voor jouw woningen, gewoon staan gedurende de gehele vergunningsperiode van de windmolens, maximaal 25 jaar. Voorwaarde is wel dat je de overeenkomst voor 2 december 2021 tekent, binnen 1 jaar na de definitieve uitspraak van de Raad van State.

12. Waarom is het gebied zo strikt afgebakend?
Het gebied is strikt afgebakend om vast te kunnen stellen hoe hoog de vergoeding is voor de woningen die in het gebied vallen. De totale hoeveelheid beschikbaar budget ligt vast in die zin dat het bedrag bestaat uit de totale productie in MWh, vermenigvuldigt met €0,50. Door het aantal woningen ook vast te leggen, is helder hoeveel er per woning beschikbaar is.   

13. Wat gebeurt er als ik net buiten het afgebakende gebied woon?
Woningen buiten het afgebakende gebied zijn uitgesloten van deelname aan de Burenregeling. Iedereen kan op termijn wel deelnemen aan andere projecten die voortkomen uit de opbrengsten van de windmolens. 25% van de windmolens is in handen van de lokale energiestichtingen, dat betekent dat 25% van de opbrengsten van de windmolens besteed wordt aan lokale energieprojecten waar iedereen in het gebied aan mee kan doen. 

14. Ik ben huurder, kan ik ook gebruik maken van de Burenregeling?
Ja, dat kan. Instemming van de eigenaar is wel noodzakelijk. Er wordt een overeenkomst opgesteld die zowel door de eigenaar als de huurder wordt getekend.

15. Ik heb een bedrijf in het gebied, kan ik ook gebruik maken van de Burenregeling?
De Burenregeling is exclusief bestemd voor woningen. Als er sprake is van een bedrijfsbestemming gecombineerd met wonen, komt het woninggedeelte in aanmerking voor de Burenregeling. 

16. Wat is 42 dB Lden? 
Dit is de geluidscontour rond de windmolens waar de geluidsbelasting op de gevel van de woning 42 dB Lden bedraagt. Het geen wettelijke norm, maar woningen binnen deze contour kunnen op gezette tijden geluidshinder ondervinden van de windmolens. Buiten deze contour is er niet of nauwelijks nog sprake van hinder door geluid. dB Lden staat voor decibel dag en nacht; het gemiddelde geluidsniveau gedurende de hele dag en de hele nacht.

17. Wat is 47 dB Lden?
Dit is de geluidscontour rond de windmolens waar de gemiddelde geluidsbelasting op de gevel van de woning 47 dB Lden bedraagt. Binnen deze geluidscontour mag geen windmolen worden gebouwd, tenzij de woningeigenaar expliciet toestemming verleent. dB Lden staat voor decibel dag en nacht; het gemiddelde geluidsniveau gedurende de hele dag en de hele nacht.

18. Waarom is gekozen voor de ruimte tussen 42 en 47 dB Lden?
Voor deze ruimte is gekozen omdat binnen de 47 dB Lden de woningeigenaren expliciet  toestemming moeten geven voor het plaatsen van een windmolen, en de ontwikkelaars daartoe (vaak financiële) afspraken maken met deze groep. De grens van 42 dB Lden is gekozen omdat buiten deze geluidscontour er geen sprake meer is van structurele geluidsoverlast.

19. Wat is Susteen?
Susteen is de organisatie die het maatwerkadvies uitbrengt inclusief offertes  en de uitvoering coördineert. Susteen doet dat in opdracht van Energie A16. 

Energie A16 heeft Susteen geselecteerd uit meerdere kanditaten. Bij de selectie heeft Energie A 16 rekening gehouden met: 

  • het hoogst mogelijke voordeel voor de bewoners 
  • kwaliteit en duidelijkheid van het maatwerkadvies
  • onafhankelijkheid van het maatwerkadvies
  • ervaring
  • zo veel mogelijk zorg en gedoe uit handen nemen van de bewoners. 

Susteen heeft het aantrekkelijkste aanbod gedaan, waarbij de bewoners profiteren van inkoopvoordeel en Susteen veel werk uit handen kan nemen. 

20. Waar vind ik de online woningscan?
Klik hier om de online energiescan voor jouw woning in te vullen. Als je vragen hebt, of hulp nodig hebt bij het invullen, kun je contact opnemen met de klantenservice van Susteen op telefoonnummer: 088 333 4424.

21. Ben ik verplicht om een maatwerkadvies te laten opmaken?
Het maatwerkadvies is verplicht als je gebruik wilt maken van de voorfinancieringsmogelijkheid uit de Burenregering. Als je zelf betaalt, is het maatwerkadvies niet verplicht.  

22. Kan ik ook zelf offertes opvragen en het werk organiseren?
Je kunt er ook voor kiezen om de details zelf uit te zoeken en te werken met een eigen gekozen adviseur en/of leverancier. Ook deze eigen adviseur of leverancier zal een energiescan als uitgangspunt nemen voor een meer gedetailleerd maatwerkadvies. Vaak zal het dan gaan om verschillende adviseurs en verschillende uitvoerders van verschillende maatregelen. Welke maatregelen passen bij de voorwaarden van de Burenregeling vind je hier. Het maken van verdere afspraken en het uitvoeren van de maatregelen regel je zelf.

23. Wanneer komt het geld voor de Burenregeling voor het eerst vrij?
De eerste vergoeding wordt uitgekeerd nadat de windmolens 1 volledig jaar gedraaid hebben, en daarna ieder jaar.  We verwachten dat de windmolens vanaf begin 2023 volledig draaien en dat de eerste uitkering begin 2024 plaatsvindt. Houdt daarbij rekening met een periode van circa 2 maanden om de totale productie te berekenen en te controleren. De vergunningperiode loopt tot maximaal 25 jaar na ingebruikname van de windmolens. Maatregelen die in aanmerking komen voor de Burenregeling kun je nu al uitvoeren voor eigen rekening en risico.

24. Waarom mag ik het bedrag alleen besteden aan energiemaatregelen?
Dat is een voorwaarde die de ontwikkelaars hebben verbonden aan het beschikbaar stellen van de vergoeding van €0,50 per opgewekte MWh. Door het treffen van energiemaatregelen daalt de energierekening en met dat geld kun je doen wat je wilt.

25. Er komt jaarlijks geld vrij, maximaal 25 jaar lang. Hoe investeer ik dan in één keer een groot bedrag?
Er zijn twee opties: de investeringen laten financieren door Energie A16 of zelf financieren.

  • Voorbeeld A (laten financieren): uit het maatwerkadvies blijkt dat je met het installeren van zonnepanelen en isolatie van de gevel, dak en vloer per jaar 1.000 euro kunt besparen op de energierekening. De investering bedraagt 15.000 euro. Je hebt het geld hiervoor niet beschikbaar. Energie A16 kan dan de investering doen. Je laat de maatregelen installeren en Energie A16 betaalt de rekening rechtstreeks. Je profiteert dan direct van de jaarlijkse besparing. Energie A16 wordt terugbetaald uit de jaarlijkse uitkering en brengt daarvoor rente in rekening. Energie A16 neemt ook het risico over dat de jaarlijkse uitkering onvoldoende is vanwege minder opbrengsten of het eerder dan gepland verdwijnen van een windmolen. In dat geval hoef je niets terug te betalen.
  • Voorbeeld B (zelf financieren): uit het maatwerkadvies blijkt dat je met het installeren van zonnepanelen en isolatie van de gevel, dak en vloer per jaar 1.000 euro kunt besparen op de energierekening. De investering bedraagt 15.000 euro. Je hebt het geld beschikbaar, laat de maatregelen uitvoeren en betaalt de rekening. Je stuurt de rekening en het bewijs van betaling naar Energie A16. Je profiteert dan direct van de besparing van 1.000 euro per jaar op de energierekening. Bovendien ontvang je de investering terug uit de Burenregeling. Als de molens een jaar gedraaid hebben, wordt de totale opbrengst berekend en gedeeld door het aantal rechthebbenden. Je ontvangt dan in 2023 bijvoorbeeld 1.100 euro. Vanaf dat jaar ontvang je jaarlijks het bedrag waar je recht op hebt, totdat je in totaal 15.000 euro hebt ontvangen. Je kunt ook later nog extra investeringen doen. Die worden op dezelfde manier uit de jaarlijkse uitkering terugbetaald. Je loopt in dit voorbeeld wel zelf het risico op de hoogte van de jaarlijkse uitkering door meer of minder opbrengsten van de windmolens. Ook is er een risico dat de windmolen niet komt of eerder verdwijnt. In dat geval vervalt je recht op de Burenregeling en de jaarlijkse uitkering en wordt de investering niet terugbetaald. Wel profiteer je uiteraard van de besparing op de energierekening, waarmee je de investering in 15 jaar terugverdient.

25. Moet ik gebruik maken van de gezamenlijke inkoop?
Nee, dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om de details zelf uit te zoeken en te werken met een eigen gekozen adviseur en/of leverancier. Deze eigen adviseur of leverancier zal een energiescan als uitgangspunt nemen voor een meer gedetailleerd maatwerkadvies. Welke maatregelen passen bij de voorwaarden van de Burenregeling vind je hieronder. Het maken van verdere afspraken en het uitvoeren van de maatregelen regel je zelf.

27. Aan welke maatregelen mag ik de vergoeding besteden?
De vergoeding kan uitsluitend besteed worden aan duurzame maatregelen. In eerste instantie aan de verduurzaming van de woning, bijvoorbeeld extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of warmtepompen. De mogelijke maatregelen zijn opgenomen in een maatregelenlijst als bijlage bij de  overeenkomst die iedere rechthebbende vooraf ondertekent.

28. Waarom is er een A-lijst en een B-lijst?
Op de A-lijst zijn de maatregelen opgenomen die als eerste uitgevoerd moeten worden, deze hebben allemaal betrekking op het verduurzamen van je woning. Als alle maatregelen uit de A-lijst zijn getroffen, voor zover van toepassing, hebben we een alternatieve lijst (een ‘B-lijst’) opgesteld met maatregelen die ook voor jou interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een elektrische fiets, een laadpaal voor elektrische auto’s, LED verlichting of zuinige keukenapparatuur.

29. Moeten alle maatregelen in één keer worden uitgevoerd?
Nee, dat hoeft niet. Als je jezelf registreert en het contract ondertekent, blijft het bedrag dat beschikbaar is voor jouw woning, gewoon staan gedurende de gehele tijd dat de windmolens in bedrijf zijn, maximaal 25 jaar. Er wordt in het traject wel maar één keer een maatwerkadvies opgesteld waar alle maatregelen in vermeld staan.

30. Wanneer kan ik starten met het verduurzamen van mijn woning?
Als je je hebt geregistreerd met het registratienummer dat je per brief hebt ontvangen en het contract dat je daarna ontvangt, hebt getekend, kan het traject starten met het maatwerkadvies. In 2019 kunnen de eerste 10 woningen gebruik maken van de voorfinanciering via de Burenregeling.

31. Ik heb onlangs al geïnvesteerd in duurzame maatregelen in mijn woning. Kan ik de kosten daarvoor indienen voor de Burenregeling?
Ja, dat kan als de maatregelen na 24 oktober 2017 zijn uitgevoerd. Dat is de datum waarop Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief voor de 28 geplande windmolens vaststelde. 

32. Ik wil een andere duurzame maatregel aan mijn woning uitvoeren dan in de lijst staat. Mag dat?
Er kan beargumenteerd worden afgeweken van de maatregelenlijst.  Er moeten wel goede argumenten zijn en de maatregel moet nog steeds bijdragen aan de energietransitie.

33. Wat als ik al heel veel energiemaatregelen in mijn woning heb getroffen?
Speciaal voor woningen waar alle duurzame maatregelen al zijn benut, hebben we een alternatieve lijst opgesteld (lijst B) met maatregelen die ook voor jou interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een elektrische fiets, een laadpaal voor elektrische auto’s, LED verlichting of zuinige keukenapparatuur.

34. Hoe wordt het totale bedrag van de Burenregeling verdeeld?
De Burenregeling is een jaarlijkse uitkering die betaald wordt over de jaren dat de windmolens draaien. De uitkering gaat in vanaf het moment dat de windturbines draaien en duurt maximaal 25 jaar. Stel de windturbines draaien vanaf 2023. Begin 2024 wordt de totale opbrengst van de windmolens van het Energie A16 project opgeteld. Stel, dit is 340.000 MWh. De eigenaren van de windprojecten betalen dan in totaal 170.000 euro (0,50 cent per MWh) aan Energie A16. Energie A16 verdeelt dit bedrag gelijk over de rechthebbenden. Dit zijn er 160, dan bedraagt de uitkering ongeveer 1.100 euro per woning.

35.  Wat wordt er betaald uit de Burenregeling?
Uit de Burenregeling worden ook de directe organisatiekosten betaald. Het betreft de kosten voor het opzetten en organiseren van de Burenregeling en de administratiekosten. Uiteraard is de doelstelling om de Burenregeling optimaal te besteden aan verduurzaming van de woningen. We gaan ervan uit dat de organisatiekosten in totaal circa 5% van de totale opbrengsten bedragen. Energie A16 zal de jaarlijkse berekening inzichtelijk maken voor alle rechthebbenden.  

36. Hoelang blijft het budget beschikbaar?
Als je jezelf registreert en het contract ondertekent, blijft het bedrag dat beschikbaar is voor jouw woning, gewoon staan gedurende de gehele tijd dat de windmolens in bedrijf zijn, maximaal 25 jaar.

37. Waarom zit er een verschil tussen het totale (waarschijnlijke) bedrag dat uit de windmolens beschikbaar komt voor de Burenregeling (ongeveer 1.100 x 25 = 27.500 euro) en het maximale bedrag waarvoor u nu financiering kunt ontvangen (van 15.000 euro)?

Als u kiest voor de optie ‘laten financieren’ stellen we in één keer een bedrag beschikbaar van 15.000 euro per woning. Dit bedrag komt van het Energiefonds Brabant en is een lening die Energie A16 aangaat. De jaarlijkse rente op die lening is 3,75%. En die rente wordt ook uit de vergoeding uit de windmolens betaald.

Daarmee is het bedrag van 15.000 euro per woning, inclusief rente, nog steeds minder dan het totaal te verwachten bedrag van ongeveer 27.500 euro.

We hebben het bedrag in de pilot van de Burenregeling, waar nu 12 woningen aan meedoen, vastgesteld op 15.000 euro omdat we de risico’s op lagere opbrengsten overnemen (denk aan  minder wind of een kortere levensduur van de windmolens). Daarom houden we rekening met een buffer.

Als het hele bedrag inclusief rente is terugbetaald, heeft u het recht het gehele restant te besteden. Omgekeerd hoeft u nooit iets terug te betalen als de opbrengsten lager uitvallen. Zelfs niet als de windmolens er helemaal niet komen.

Als u kiest voor ‘laten financieren’ bent u dan ook gegarandeerd van een investering in duurzame maatregelen van 15.000 euro. En heeft u uiteraard al eerder, en dus voor een langere tijd, een lagere energierekening.