burenregeling

De ontwikkelaars van de windparken hebben afgesproken dat er iets extra’s wordt gedaan voor de
direct omwonenden. Dit is de Burenregeling. De Burenregeling is een vergoeding om de eigen
woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of
warmtepompen. Deze maatregelen geven extra wooncomfort en zorgen voor een maandelijkse
besparing op de energierekening. Energie A16 zorgt voor de uitvoering van de Burenregeling, zodat
alle direct omwonenden gelijk behandeld worden.

wat is de burenregeling?

Alle windparken in de A16 zone betalen een jaarlijkse bijdrage van EUR 0,50 per MWh opgewekte energie. Deze bijdrage wordt betaald aan Energie A16. Wij zorgen er vervolgens voor dat de totale opbrengst gelijk verdeeld wordt over de rechthebbenden. De rechthebbenden zijn degenen die wonen binnen de 42 (A) DB Lden geluidscontour rondom de windparken. Als je recht hebt op de Burenregeling, dan krijg je in het voorjaar 2019 een persoonlijke brief met informatie over de Burenregeling. 

download de uitleg Burenregeling als PDF

De opbrengst is afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van de windparken. Het is op dit moment nog niet exact aan te geven hoe hoog de jaarlijkse vergoeding zal zijn. De betaling start als de windparken een jaar hebben gedraaid, naar schatting einde 2021. De vergoeding mag alleen besteed worden aan verduurzaming van de woning. In praktijk kan dat op twee manieren:

A) zelf financieren

De bewoner doet eerst zelf de investering. In de jaren daarna krijgt de bewoner dit geld terug vanuit de jaarlijkse vergoeding, totdat het bedrag in totaal is terugbetaald. Het totaal is dus nooit hoger dan het bedrag dat de bewoner zelf al heeft geïnvesteerd. Dat hoeft niet allemaal in een keer, de investering mag ook in stappen plaatsvinden.

B) laten financieren

Energie A16 doet de investering volgens de wensen van de bewoner ( voor zover die past in de regeling). Vervolgens wordt de jaarlijkse vergoeding gebruikt om deze investering terug te betalen. Dit betekent dat de bewoner zelf niet hoeft te investeren, en dat het hele proces door Energie A16 wordt georganiseerd. Op deze manier wordt het complexe proces van uitbesteding en uitvoering uit handen genomen en wordt ook inkoopvoordeel gerealiseerd. Uiteraard krijgt de bewoner inzage in de kosten en wijze van terugbetaling.

stappenplan

Als je in aanmerking komt voor de Burenregeling dan heb je van ons een brief ontvangen met meer informatie. Deze brieven zijn in juni 2019 verstuurd. Als je geen brief hebt ontvangen dan betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor de Burenregeling.

De informatiebrief bevat een uitnodiging voor de informatieavond in september of oktober 2019, op een locatie in jouw directe omgeving.  Op deze  informatieavond wordt de Burenregeling uitgelegd en kunnen vragen gesteld kunnen worden. Direct na de informatieavonden 2019 starten we met advies en begeleiding om de woning zo goed mogelijk te verduurzamen. Het doel is de Burenregeling optimaal te benutten, zodat de besparing, kwaliteit en woongenot zo groot mogelijk is, met zo min mogelijk gedoe. We doen dit in de volgende stappen:

In het voorjaar 2019 ontvangen de betrokken direct omwonenden een informatiebrief. Alleen de omwonenden die voor de Burenregeling in aanmerking komen ontvangen deze brief. In deze brief wordt de Burenregeling uitgelegd en hoor je meer over de volgende stappen.

De informatieavonden zijn speciaal bedoeld voor de omwonenden die in aanmerking komen voor de Burenregeling. Voor ieder cluster / deelproject wordt een aparte informatieavond gehouden, zodat deze voor iedere betrokken omwonende in de directe omgeving is. Op de informatieavond is volop gelegenheid vragen te stellen over de Burenregeling en de verdere stappen. De datum en locatie van jouw informatieavond wordt in de informatiebrief bekend gemaakt.

De direct omwonenden die recht hebben op de Burenregeling worden gevraagd zich in te schrijven en nadere contactgegevens door te geven. (let op: om je te registreren is een unieke code nodig die je per brief of e-mail ontvangt). Registreren kan via onderstaande link:

Registreren Burenregeling

De energiescan is de eerste stap in het verduurzamen van de woning. De energiescan brengt de kansen in kaart om zo slim mogelijk de woning te verduurzamen en zo veel mogelijk te besparen op de energierekening. In deze stap wordt duidelijk hoe het budget van de Burenregeling het beste besteed kan worden, bijvoorbeeld aan zonnepanelen of isolatie. Iedereen die recht heeft op de Burenregeling en zich heeft ingeschreven krijgt deze energiescan.  

Als de energiescan is uitgevoerd kun je kiezen of je hulp wilt bij het nader onderzoeken van de beste mogelijkheid om het budget te besteden en de uitvoering daarvan. Zo moet er in detail worden uitgezocht welke technische oplossing het beste in de woning past en welke leverancier de beste prijs en voorwaarden biedt. Dat kan geregeld worden via de Burenregeling. We bieden dan onafhankelijk advies, het voordeel van gezamenlijk inkopen en we regelen de afspraken en uitvoering. Je kunt er ook voor kiezen de details zelf uit te zoeken en het zelf te regelen. 

Als je kiest voor begeleiding dan werkt de energieadviseur de energiescan uit tot een maatwerkadvies. Daarin wordt  uitgerekend wat de maatregelen opleveren aan besparing en wat de kosten zijn, om zo de optimale oplossing voor jouw woning te berekenen. De adviseur onderhandelt met verschillende leveranciers om de beste prijs en voorwaarden (zoals garanties) te regelen. De uitkomst van het maatwerkadvies is een pakket aan maatregelen dat past binnen het budget van de Burenregeling. Het pakket is afgestemd op jouw woning en de prijzen en voorwaarden staan vast, zodat er achteraf geen verrassingen meer kunnen ontstaan. 

Het maatwerkadvies bestaat uit een pakket maatregelen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van de muren. Deze maatregelen zorgen voor een lagere energierekening en leveren extra comfort op. Je kunt ervoor kiezen deze maatregelen zelf te financieren. In dat geval betaal je de installateur en krijg je dit bedrag terug uit de jaarlijkse vergoeding van de Burenregeling. De jaarlijkse vergoeding begint als we windmolens een jaar draaien en eindigt 24 jaar later. Je kunt er ook kiezen voor laten financieren door Energie A16. In dat geval betaal je niets. Energie A16 betaalt dan de leveranciers en ontvangt daarna de jaarlijkse vergoeding totdat het bedrag is terugbetaald. 

Als je akkoord bent met het advies wordt de opdracht gegeven om de maatregelen uit te voeren. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de bewoner en eigenaar van de woning. Het gaat over het algemeen om relatief simpele maatregelen die vrij snel uitgevoerd kunnen worden. 

De installateur levert het pakket aan maatregelen op. De bewoner geeft aan of alles inderdaad volgens afspraak is geleverd. Daarna gaat de rekening naar Energie A16 (als je hebt gekozen voor laten financieren) of naar de bewoner (als je hebt gekozen voor zelf financieren). 

Als je hebt gekozen voor zelf financieren betaal je de rekening van de installateur en stuur je daarvan het bewijs naar Energie A16. Dit bewijs geeft recht op een jaarlijkse betaling uit de Burenregeling, vanaf het moment dat de windmolens draaien, tot het moment dat het hele bedrag is terugbetaald. Als je hebt gekozen voor laten financieren dan gaat de rekening van de installateur direct naar Energie A16 en betaal je zelf niets.

Als je hebt gekozen voor zelf financieren ontvang je jaarlijks de vergoeding uit de Burenregeling. Dit bedrag komt beschikbaar als de windmolens een jaar draaien, naar schatting in 2022. De hoogte van het jaarlijkse bedrag is afhankelijk van hoeveel energie er dat jaar in totaal is opgewekt. Er wordt nooit meer betaald dan het totaal bedrag dat je hebt betaald aan de maatregelen. Als je hebt gekozen voor laten financieren dan gaat de jaarlijkse vergoeding naar Energie A16, totdat het bedrag is terugbetaald.