Clusters van windmolens

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert wordt schone energie opgewekt. Naar verwachting draaien alle windmolens eind 2022. De windmolens wekken dan samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.

De komst van de geplande windmolens heeft natuurlijk ook invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom hebben omwonenden mee kunnen denken over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo zijn er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Iedereen kan aan de projecten meedoen.

Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen. 

Cluster Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder zijn 9 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Goede Buren (een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind) en Vattenfall. 

Cluster Zonzeel

Bij knooppunt Zonzeel zijn 6 windmolens gepland, ze vormen samen Windpark Zonzeel

Cluster Nieuwveer

Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens die ontwikkeld worden door Verhoef.

Cluster Galder

Bij knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Pure Energie en Eneco. Het cluster heet Windpark Galder.

Cluster Hazeldonk

Op en rond Hazeldonk zijn 8 nieuwe windmolens gepland. 

Een deel van de windmolens is in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken.

Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen.