“Collectieve zonneprojecten zijn hartstikke leuk: buurtbewoners hebben samen gewoon een duurzame energiecentrale op het dak liggen”

In gesprek met Jan Schouw, directeur van Stichting Zonnebank Breda en oprichter BRES

Jan Schouw uit Breda is al zijn hele loopbaan bezig met duurzaamheid en het aanjagen van de energietransitie. Van het werken aan het milieubeleid als ambtenaar bij de gemeente Breda tot het adviseren van gemeenten, provincies en woningcorporaties over energiebesparing en duurzame opwek. Gaandeweg kwam hij erachter dat de energietransitie alleen maar goed werkt als mensen intensief betrokken worden. Jan: “Daarom heb ik in 2014 de energiecoöperatie BRES opgericht. Dit is een vereniging waar je lid van kunt worden met als doel om bij te dragen aan de energietransitie. Met Stichting Zonnebank Breda zetten we de volgende stap: grotere projecten bedacht door bewoners van de grond krijgen.”  

Risicovol voortraject uit handen nemen

Bij het opzetten van zonneprojecten komt wetgeving, geld en techniek kijken. Energiecoöperaties missen vaak de kennis, deskundigheid en tijd om dat ingewikkelde ontwikkeltraject door te komen. Hierdoor komen veel projecten stil te liggen. Jan vertelt: “Daarom besloten we een stichting op te richten: de Stichting Zonnebank Breda. De stichting heeft een potje met geld en daarmee kunnen wij deskundige mensen inzetten om projecten echt van de grond te krijgen. Wij nemen dus het risicovolle voortraject uit handen. Dit doen we met een revolverend fonds. Dit betekent dat wij geld investeren in een project en als het project lukt, betaalt het project het geld weer terug. Zo kunnen wij weer een volgend project ontwikkelen. Ons idee slaat langs de A16 aan, daarom ben ik nu bezig om dit voor heel West-Brabant te organiseren.” 

Zonnepanelen op bestaande daken

Jan vertelt verder: “De afgelopen jaren heeft Stichting Zonnebank Breda al een stuk of vijf collectieve zonneprojecten geholpen bij de realisatie. Onder deze projecten vallen bijvoorbeeld de bibliotheek van Breda waar we 1.000 zonnepanelen op het dak hebben gelegd. Of de Woonboulevard Breda waar bijna 900 zonnepanelen op daken van winkelpanden zijn gelegd. Met de stroom die we hiermee opwekken, kunnen we ongeveer 500 tot 600 huishoudens in Breda van duurzame energie voorzien. Hierdoor komt er steeds meer belangstelling vanuit inwoners om mee te doen aan collectieve zonneprojecten. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk: buurtbewoners hebben dan samen gewoon een duurzame energiecentrale op het dak liggen. Dat geeft wel een sneeuwbaleffect. We kijken nu bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden voor een zonneproject bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer in nauwe afstemming met Waterschap Brabantse Delta. Dat gerucht alleen al zorgt voor veel belangstelling bij omwonenden.” 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Over dat nieuwe project willen we meer weten, want bij Nieuwveer komen ook twee windmolens van Energie A16 te staan. Is er een verband? Jan: “De windmolens van Energie A16 en de zonnepanelen op het dak van de RWZI Nieuwveer zijn twee projecten. Wel is er een leuke vorm van recycling op het net, omdat wij de aansluiting van de oude windmolen van Eneco op het terrein gaan overnemen. Dat is ook ons geluk, want het netwerk zit op dit moment vol. Toch weten we nog niet zeker of dit project door kan gaan. We moeten eerst een nieuwe energiecoöperatie oprichten omdat we het project met een zogenoemde Postcoderoosregeling willen opzetten. Als het Waterschap hiermee instemt, zouden de zonnepanelen er al eind dit jaar kunnen liggen. En daarmee komen we steeds dichter in de buurt van de 1.000 Bredase huishoudens die we van duurzame zonne-energie voorzien.”