Dankwoord vanuit de provincie: 'trots dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen'

Windmolens Energie A16

Foto: windmolens Energie A16 door Gil Vanroy (CONNECT)

Na jaren van intensief samenwerken (zie tijdlijn) wordt de samenwerking Energie A16 afgesloten. Dat is besloten tijdens de laatste stuurgroep vergadering op 13 november 2023. De provincie was kartrekker tijdens de plan- en bouwfase van de windmolens. Inmiddels zijn 26 van de 28 windmolens gebouwd en vindt er een kanteling plaats naar lokale regie: de vier A16-gemeenten komen aan zet: Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt namelijk geïnvesteerd in lokale energieprojecten. Iedereen kan meedoen. Dit is dan ook de laatste kwartaalnieuwsbrief met een speciaal dankwoord aan jullie: wij als provincie en gemeenten hadden dit nooit kunnen doen zonder de inzet en betrokkenheid van lokale partijen en inwoners. We zijn trots dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. Samen kom je verder dan alleen!

Nakomen van beloftes

De provincie doet dus een stapje terug, maar blijft op enkele onderdelen nog betrokken. Zoals: de bouw van de laatste 2 windmolens bij Hazeldonk-Oost, het laten doorlopen van de Geluidsverwachting.nl app tot medio 2024, een herhaling van de geluidsmeting en het onderzoeken of de lichten op de windmolens uitgezet kunnen worden (met hulp van een systeem dat transpondertechniek genoemd wordt). Om alles zo goed mogelijk te kunnen borgen voor de omgeving, is zorgvuldigheid bij deze afronding heel belangrijk.

Dit hebben we samen bereikt

In totaal zijn er 26 windmolens gebouwd in vier gemeenten met een opgesteld vermogen van bijna 140 MW. De windmolens wekken samen groene stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van zo’n 150.000 huishoudens. Het doel – minimaal 100 MW realiseren langs de A16 – is dus bereikt. Dit is bereikt door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, stichtingen, wijk- en dorpsraden, participatiefonds Wind A16 en het Energiefonds Brabant. Benieuwd wat we nog meer bereikt hebben langs de A16? Bekijk dan deze gifographic.

Lokale participatie

Voor de vier gemeenten en de stichtingen, wijk- en dorpsraden begint het nu pas. Zij gaan plannen bedenken om de opbrengsten uit de windmolens zo goed mogelijk in te zetten. Voor 25 jaar lang worden de lokale windfondsen namelijk gevuld met 25% van het rendement uit de windmolens. Dat geld wordt vervolgens geïnvesteerd in lokale energieprojecten. Welke projecten dit zijn, is nog onduidelijk. De vier gemeenten zetten de zoektocht voort en blijven samenwerken in een groter provinciaal programma dat Sociale Innovatie in de Energietransitie 2 genoemd wordt. Er wordt gewerkt vanuit het principe: iedereen kan meedoen maar niemand wordt rijk. Via kleinschalige, lokale leertrajecten is de afgelopen drie jaar onderzocht wat er nodig is om huizen versneld te verduurzamen. De geleerde lessen, kennis en tips uit deze projecten zijn samengevat in deze toolbox.

Netwerk: bedankt!

Het intensieve participatietraject waarbij omwonenden mochten meedenken, heeft niet alleen geleid tot een plan voor 28 windmolens, maar ook tot lokaal eigendom. De waardevolle kritiek vanuit de klankbordgroep en de korte lijntjes met de wijk- en dorpsraden, maakten het mogelijk om invulling te geven aan de wensen en behoeften van omwonenden. Deze inspanning hebben geleid tot een uniek traject van lokale participatie.

Er is met veel energie samengewerkt, door tal van partijen, waarvan sommige al jarenlang betrokken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hadden dit nooit kunnen doen zonder de betrokkenheid en inzet vanuit de omgeving. Wij zijn trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. Samen kom je verder dan alleen!


Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom energie en duurzaamheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van jouw gemeente of de Brabantse Energie Update.