De 28 windmolens langs de A16 verduurzamen ook jouw gemeente (pagina in huis-aan-huis kranten)

De Karkooi in Zundert. Fotograaf: Twan van Duijnhoven

Er komen langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens die schone energie opwekken. Er is afgesproken dat een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd wordt in lokale projecten. In de meeste gemeenten gaan die projecten over:

  1. energie besparen: in woningen, bedrijfspanden, verenigingslokalen, scholen etc.
  2. energie schoon opwekken: bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op grote daken waar meerdere omwonenden aan mee kunnen doen.

Om de projecten op te starten en verder te brengen zijn drie lokale stichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert opgericht. In Breda zijn vier wijk- en dorpsraden betrokken. Op deze pagina gaan we in gesprek met de lokale stichting in Moerdijk en in Zundert. Teun van Dam, secretaris van WindCent in Zundert: “Ik kreeg het gevoel dat de trend van windmolens niet te stoppen is. En, als ze er dan toch komen, valt er misschien meer te bereiken door mee te praten over hoe de opbrengsten worden besteed. En dat is precies wat onze stichting doet: zorgen dat een kwart van het rendement uit de Zundertse molens, terechtkomt bij de mensen uit Zundert.”

STEM staat voor Stichting Energietransitie Moerdijk, en zet zich in om lokale energieprojecten op te starten met een deel van het rendement uit de zeven windmolens op Moerdijks grondgebied. Henk Schouwenaars is voorzitter van STEM en vertelt: “We voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de stads- en dorpstafels in de gemeente over nieuwe energieprojecten, als eerste in de kernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg. Ik hoop dat onze inwoners deze kans die er nu met de windmolens komt, echt pakken.” Mart Scheepers voegt daar vanuit de drie kernen aan toe het belangrijk te vinden dat iedereen aan de projecten mee kan doen. Daarin zijn ook jongeren belangrijk, zegt Dimph Rubbens, STEM: “Jongeren merken straks het meest van de maatregelen die we nu nemen. Jongeren willen graag ‘wijsneus’ zijn. Ik wil ze graag die stem geven”.

Terug naar Zundert, Teun gaat verder: “Wij hebben een Lokale Energie Agenda (LEA) voor Zundert gemaakt. Daarin staat dat we ons vooral richten op isolatie van woningen en op zonnepanelen. Een concreet voorbeeld in onze gemeente is de Karkooi. Dat is het Boerendag museum in Rijsbergen, met een groot dak dat we vol leggen met zonnepanelen. Mensen in de omgeving kunnen via een zogenoemde Postcoderoosregeling deelnemen aan het opwekken van eigen zonne-energie. Op termijn is het de bedoeling dat mensen uit Zundert ook eigen projecten kunnen aandragen voor ondersteuning. We werken als WindCent nu aan criteria waaraan de projecten dan moeten voldoen.”

Dit artikel is samen met een artikel over het bouwproces van Vattenfall bij Windpark Klaverspoor en drie vragen over Energie A16 verschenen op 24 februari 2021 in Breda Vandaag, Moerdijkse Bode en Zundertse Bode.