De directe omgeving voorop: “Stil type windmolen dat veel vermogen oplevert"

Foto: Remco van Dessel op het terrein van BCT

Er komen langs de A16 in West-Brabant 28 windmolens, die gebouwd worden door 9 ontwikkelaars. We gaan langs bij één van die ontwikkelaars: BusinessCentre Treeport (BCT). Dit is een nieuw, duurzaam bedrijventerrein dat zich richt op de boomkwekerijsector rondom Zundert. Het doel van BCT: de sector verduurzamen. En dan helpt het als 250 boomkwekerijen in West-Brabant al 50% van heel de sector in Nederland uitmaken. We gaan in gesprek met Remco van Dessel, projectleider BCT. Hij vertelt over zijn ambities en hoe de techniek hem daarbij helpt. Zo komen er op het bedrijventerrein onder andere twee Nordex-windmolens te staan.

Remco vertelt over de windmolens: “We hebben onlangs de keuze definitief gemaakt voor de Nordex-windmolen. De technische specialisten waren al snel enthousiast. Omdat de windmolens echt op ons bedrijventerrein komen te staan, 20 meter van de werklocaties, is het een ideale combinatie: een stil type dat veel vermogen oplevert.” Goed om te weten: ondanks dat niet alle ontwikkelaars de keuze voor het type windmolen definitief gemaakt hebben, lijkt het erop dat alle windmolens langs de A16 stiller gaan zijn dan vooraf berekend. 

De Nordex-windmolen

Het type windmolen dat Remco beschrijft is de N149, van Duitse makelij. De windmolen heeft een ashoogte van 135 meter, een tiphoogte van 210 meter en de rotordiameter is 149 meter.

Verwarming van rotorbladen

Remco: “Maar ook andere opties waren voor ons van belang, het was echt het totaalpakket dat de doorslag voor dit type gegeven heeft. Zo kan dit type windmolen, maar overigens ook andere types hoor, de rotorbladen verwarmen zodat eventueel ijs er gemakkelijk afvalt. Omdat de windmolens bij ons op het parkeerterrein komen, is het belangrijk dat we kunnen plannen wanneer het ijs naar beneden komt, zodat we het terrein kunnen afzetten.”

Boomkwekerijsector verduurzamen

Remco vertelt verder: “Parkeren onder een windmolen, mulitifunctioneel gebruik van de ruimte op ons bedrijventerrein, dat is een goed voorbeeld van hoe wij verduurzamen. Wat wij doen, bomen kweken, heeft natuurlijk ook al een groen karakter. Maar vooral de bedrijfsvoering, logistiek en mobiliteit in de sector zijn nu niet duurzaam. Met BusinessCentre Treeport willen we daar verandering in brengen. Ik noem een aantal voorbeelden. Op de daken van onze gebouwen komen zonnepanelen, er komen twee windmolens om energie op te wekken. Nu rijden er grote vrachtwagens af en aan naar de vaak kleine boomkwekerijen hier in de buurt. Wij gaan straks met kleine elektrische vrachtwagentjes de planten en bomen ophalen en op dit terrein verzamelen. Dat scheelt veel vervuilende vrachtwagenkilometers. Vervolgens kunnen grotere vrachtwagens bij ons alternatieve brandstof, bijvoorbeeld waterstof, tanken en de producten vanuit hier in grotere hoeveelheden samen verder vervoeren.”

Remco vervolgt: “We willen echt breed naar oplossingen kijken. Een ander goed voorbeeld voor langere termijn is koeling en warmte. Steeds meer planten en bomen worden gekoeld voor transport. Dat kost natuurlijk extra energie. Maar met koeling kun je ook opgewekte energie opslaan. En, met de warmte die de koeling oplevert, kun je ook nog een aantal kassen in de buurt verwarmen. Kortom: we proberen alle energieverliezen in te zetten.” 

Werken onder een windmolen

Tot slot terug naar de windmolens, want er blijft steeds een vraag in ons hoofd zitten. Trekt het nu bedrijven aan, of stoot het bedrijven juist af, als je zegt dat er twee windmolens op je bedrijventerrein staan? Remco: “Wij richten ons op de logistiek van bomen en planten, er komen dus veel hallen op ons bedrijventerrein. Dat betekent dat er op de locatie onder de windmolens relatief weinig mensen fysiek werken. Dat helpt natuurlijk. Maar, ik ben ervan overtuigd dat elk type bedrijf of organisatie verder komt als je naar een hele keten gaat kijken, om samen echt een grote stap te kunnen zetten. En ja, daar hoort wat ons betreft dan ook de mogelijkheid van windmolens op je bedrijventerrein bij.”