“De energietransitie mogelijk maken voor iedereen” is een stap dichterbij voor Energie A16 door toekenning OPZuid subsidie

Zorgen dat iedereen langs de A16 mee kan doen in de lokale energietransitie. Dat is het ultieme doel van Energie A16. Om dat te bereiken, is vorig jaar een OPZuid subsidie aangevraagd, die onlangs is toegekend. De subsidie bedraagt bijna 9 ton aan co-financiering en komt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het geld wordt in 4 jaar tijd ingezet om binnen de samenwerking van Energie A16 slimme nieuwe manieren van financieren en organiseren uit te werken. Focus ligt hierbij op de mensen die de energietransitie nu niet kunnen betalen. Op die manier zorgen we ervoor dat de energietransitie echt mogelijk wordt voor iedereen.

Een kwart van het rendement uit de windmolens langs de A16 komt straks beschikbaar voor energieprojecten in de gebouwde omgeving. Denk aan het schoon opwekken van energie met zonnepanelen of het besparen van energie door isolatie. Voor individuele woningeigenaren, en ook voor collectieve groepen zoals huurders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen. Om ervoor te zorgen dat het rendement uit de windmolens zo goed mogelijk terechtkomt, moeten nog vele ‘slimme stappen’ gezet worden. De OPZuid subsidie draagt 55% bij aan de kosten van dit vooronderzoek.

Moeten, willen én kunnen

We horen allemaal al langer over het Nederlandse klimaatbeleid en de Brabantse afspraken met het Rijk om daaraan te voldoen. Als het aan het Rijk ligt, draagt elke Nederlander zijn steentje bij aan energietransitie. Maar wil iedereen wel meedoen? En nog belangrijker: kan iedereen eigenlijk wel meedoen? Het antwoord is helder. Nee, een verre reis of nieuwe aanbouw krijgt in veel gevallen voorrang boven energiemaatregelen in huis. En nogmaals nee, de energietransitie is lang niet voor iedereen betaalbaar. Dat is in het Energie A16-gebied niet anders. Uniek aan de aanpak binnen Energie A16 is dat we deze driedeling van moeten, willen én kunnen bij elkaar willen brengen. We voelen allemaal dat er een ‘moeten’ aankomt, maar het ‘willen’ (nog lang niet iedereen is zover) en het ‘kunnen’ (voornamelijk financieel) is daarop niet goed afgestemd.

Binnen de samenwerking van Energie A16, waar lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, lokale bedrijven, actieve inwoners, overheden en ontwikkelaars betrokken zijn, willen we met de OPZuid-subsidie gezamenlijk en professioneel toewerken naar projecten en producten die aantrekkelijk én bereikbaar zijn voor iedereen. Extra inspanning verrichten we hierbij voor mensen met een smalle beurs.

Testperiode

In Lokale Energieagenda’s, de zogenoemde LEA’s, zijn een aantal projecten beschreven waarmee gestart kan worden. Om de aanpak en ook de financieringsmogelijkheden van een aantal eerste projecten te testen in de praktijk, is gepland dat we starten met het verduurzamen van 200 woningen verspreid over de vier betrokken A16-gemeenten. Daarnaast gaan we aan de slag met 5 lokale energieprojecten, denk aan een zonnedak op een schoolgebouw, ontmoetingscentrum, bedrijfspand of sportcomplex. Zichtbaar en toegankelijk juist ook voor mensen die niet beschikken over een eigen woning.

De uitvoering is nog onder voorbehoud van een definitieve positieve uitspraak van de Raad van State, over het onherroepelijk worden van de vergunningen voor de 28 geplande windmolens. We verwachten deze uitspraak in het eerste kwartaal van 2021.