De opbrengst van de windparken

De Energie A16 windparken op een rij: Nieuwveer, Streepland, Zonzeel en Klaverspoor

In dit artikel staan we stil bij de opbrengst van de windparken van Energie A16. Wanneer leveren de windmolens wat op? En hoe zetten we die opbrengst in voor de lokale energietransitie en mensen die in de omgeving van de A16 wonen?

Zo’n zeven jaar geleden is de provincie Noord-Brabant samen met de vier betrokken gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert gestart met de planvorming van windenergie langs de A16. Wanneer je nu langs de snelweg rijdt, zie je de windmolens draaien. Plan was om windmolens met in totaal minimaal 100 megawatt vermogen te bouwen in dit gebied. En dat is, ondanks dat nog niet alle 28 windmolens gebouwd zijn, wel al gelukt. Dat komt omdat er windmolens beschikbaar kwamen met meer vermogen, terwijl de afmetingen gelijk bleven. De windmolens wekken samen groene stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van zo’n 150.000 huishoudens. Maar naast schone energie leveren de windmolens ook geld op. De elektriciteit die ze opwekken wordt immers verkocht.

In de Green Deal Energie A16 (die op 3 april 2019 gesloten is) is afgesproken dat de volgende leidende principes gelden bij de besteding van het geld:

  • We werken toe naar projecten en producten die aantrekkelijk én bereikbaar zijn voor iedereen, zodat iedere bewoner in de betrokken gemeenten gedurende de draaitijd van de windmolens (25 jaar) mee kan doen. Extra inspanning verrichten we hierbij voor mensen met een smalle beurs.
  • We hebben oog voor een goede verdeling tussen lusten en lasten binnen de gemeenten, we starten bij de mensen die het dichtst bij een windmolen wonen.
  • Geld wordt bij voorkeur als hefboom ingezet zodat geld dat verdiend wordt met maatregelen opnieuw geinvesteerd kan worden.
Wanneer leveren de windmolens wat op?

Wat de windmolens exact opleveren aan geld (lees: verkochte elektriciteit) is moeilijk in te schatten, omdat de prijzen voor elektriciteit onvoorspelbaar zijn en de productie (wind) onzeker. We kunnen daarom alleen achteraf zeggen wat de daadwerkelijke opbrengst geweest is. Medio juli van ieder jaar wordt een openbaar verslag gemaakt over de kosten en opbrengsten uit het 25% aandeel in de windmolens. Dit wordt gepubliceerd door het Participatiefonds Wind A16 en verder verspreid door de deelnemende stichtingen en gemeenten. Het eerste openbare verslag volgt medio 2024.

Goed om te weten: de rendementen die de eerste jaren vrij komen, worden gebruikt om de investering van het Energiefonds Brabant voor de bouw van de windmolens terug te betalen. Het Participatiefonds Wind A16 zorgt er vervolgens voor dat de rendementen die na afbetaling overblijven, terechtkomen in energietransitiefondsen per gemeente.

Wie gaan er over het geld en wat wordt ermee gedaan?

In Zundert, Moerdijk en Drimmelen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor het maken van een investeringsstrategie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten geven hierover een bindend advies. In samenwerking maken zij vervolgens jaarlijks een concreet investeringsplan voor het geld uit de fondsen. Dit plan moet aansluiten bij de gemaakte LEA’s, de Lokale Energie Agenda’s en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid zoals de wijkuitvoeringsplannen. Dit is lokaal maatwerk. Klik hier voor een voorbeeld van de eerder gemaakte LEA in Zundert.

In de gemeente Breda komt het geld in het Klimaatfonds Breda, in het verlengde van het duurzaamheidsbeleid voor de hele gemeente (door gemeenteraad vastgesteld beleid).