De sportvereniging als ambassadeur van de energietransitie

“Laat als vereniging je groene hart zien en je leden nemen het mee naar huis”. Dat was de belangrijkste conclusie die een groep van 5  studenten van Avans trok. Zij deden onderzoek naar of en hoe een sportvereniging kan optreden als ambassadeur voor de lokale energietransitie.

De studenten deden hun onderzoek in opdracht van Energiek Moerdijk, in het kader van het Moerdijkse  Sportakkoord. In dit akkoord werken sportverenigingen samen met verschillende lokale organisaties en de gemeente. Een van de thema’s in het sportakkoord is duurzaamheid. De studenten brachten hun advies uit in de vorm van 10 tips voor de sportverenigingen.

Energiek Moerdijk voert ook gratis energiescans uit, onder andere voor sportverenigingen. Bij de korfbalvereniging VIOS in Willemstad heeft een energiescan geleid tot 70% verlaging op de exploitatiekosten. En daarnaast had de scan als effect dat leden ook zelf aan de slag zijn gegaan met energiebesparende maatregelen.

Energiek Moerdijk is gelieerd aan de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM), die het fonds beheert waar de winst van het lokale aandeel van de windmolens in terechtkomt.