“Duurzaamheid is van en voor iedereen”

Foto: Lotte Verstraten

Omdat Energie A16 niet op zichzelf staat, verruimen we in deze rubriek onze blik. Hoe past Energie A16 in bestaand energiebeleid? En, waar werken we naartoe? Nu 26 windmolens gebouwd zijn, komen de vier gemeenten aan zet, en schuift de provincie naar de achtergrond. Daarom gaan we in deze rubriek in gesprek met beleidsmedewerker Lotte Verstraten van de gemeente Zundert. Lotte blikt terug op de afgelopen jaren Energie A16 en vertelt over haar toekomstige ambities.

Bijzondere samenwerking

Lotte is al ruim vijf jaar betrokken bij het project Energie A16. Het was haar eerste project als kersvers afgestudeerde student Bestuurskunde. En niet het minste project. Lotte vertelt: “Na mijn afstudeerstage kon ik bij de gemeente Zundert blijven werken als beleidsmedewerker duurzaamheid. Er stonden toen nog geen windmolens en de uitspraak van de Raad van State moest nog komen. Ik merkte al snel dat het een groot project was met veel gevoeligheden. Dat was in het begin best spannend, maar zeker ook een mooie uitdaging. We werkten als gemeente al snel fijn samen met Stichting WindCent, de provincie en de andere gemeenten. En ook intern zijn er korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat heeft enorm geholpen. Deze gelijkwaardige samenwerking was heel bijzonder en heeft de basis gevormd voor de resultaten die we behaald hebben.”

Lokale energietransitie op gang brengen

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en wekken 26 windmolens langs de A16 groene stroom op voor zo’n 150.000 huishoudens. Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamiek. De provincie Noord-Brabant schuift langzaam naar de achtergrond en de vier A16-gemeenten – waaronder Zundert – komen aan zet. We vragen aan Lotte hoe zij deze nieuwe fase gaan vormgeven. “Er breekt inderdaad een nieuwe, fase aan. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de lokale energietransitie op gang komt met de opbrengsten uit de windmolens?* Dat gebeurt stap voor stap via verschillende pilot projecten. Een concreet voorbeeld is de verduurzaming van Koutershof, een gemeenschapshuis in Rijsbergen. Door het verduurzamen van een gemeenschapshuis hebben veel mensen er profijt van, dat juichen we als gemeente toe. Gaandeweg ontdekken we wat wel en niet werkt. Dat levert een hoop nieuwe inzichten op die gebundeld zijn in een Reisverslag en Wegwijzer.”

Lekker bezig

Zundert is dus ‘lekker bezig’. En laat dat nu net de naam zijn van hun nieuwe campagne. We vragen Lotte of ze daar iets meer over kan vertellen. “We zijn een Global Goal gemeente. Dat betekent dat we aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die doelen vormen de leidraad voor onze gemeentelijke doelstellingen. We vinden het belangrijk dat duurzaamheid van iedereen is. En niet alleen iets van ons eigen gemeentelijke team duurzaamheid. Daarom hebben we de campagne ‘Lekker bezig’ gelanceerd. We benaderen duurzaamheid vanuit verschillende hoeken en leggen de verbinding tussen verschillende partijen. Zo hebben we laatst een duurzaamheidsconferentie georganiseerd voor en door bedrijven. Zij hebben veel kennis en kunnen elkaar inspireren om duurzame stappen te zetten. Met een beetje hulp van ons kunnen we hen een extra podium geven.” Ook voor inwoners worden verschillende acties georganiseerd, zoals de Brickey actie. Lotte legt uit: “Veel regenpijpen in onze gemeente komen uit op het gemengde riool: de regenpijp is – onder de grond – aangesloten op het riool met afvalwater. Dat is erg jammer. Regenwater is namelijk schoon en makkelijk opnieuw te gebruiken. Daarom moedigen wij onze inwoners aan om hun regenpijp af te koppelen van het riool. Zij kunnen nu gratis een afkoppelsteen (brickey) aanvragen.”

Ga het lastige gesprek niet uit de weg

Dat het Energie A16 project altijd soepel verliep zonder enige hobbels op de weg, is natuurlijk ook niet waar. Lotte gaf al aan dat het voor haar een uitdagend project was met veel gevoeligheden. We vragen haar welk moment haar is bijgebleven. “Er was een keer een informatieavond over de Burenregeling. Er kwamen mensen die zowel binnen als buiten de regeling vielen. De mensen die (net) buiten de regeling vielen, hadden kritische vragen. Ik zou hen opvangen. Door omstandigheden kwam ik 10 minuten te laat aan. Gelukkig waren de contactpersonen van de Burenregeling in de gelegenheid om ook een deel van hun vragen/informatiebehoefte mee te nemen in de presentatie. Zij legden uit hoe de Burenregeling in elkaar zat en op welke manier de grens was gesteld. De avond werd afgesloten met een applaus. Leg dus altijd uit waarom de dingen zijn zoals ze zijn en blijf het gesprek aangaan. Ook al gaat het over een lastig en gevoelig onderwerp. Dat is wel een geleerde les van mij, die ik meeneem naar de toekomst.”

Wil je de ontwikkelingen uit Zundert blijven volgen op het gebied van duurzaamheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg gemeente Zundert op social media.

*25% van het rendement uit de windmolens komt beschikbaar voor lokale energieprojecten