Convenant energietransitie A16 ondertekend door alle partijen

De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 kreeg in april 2019 een vervolg. Toen hebben de vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant gezet. Nu heeft ook de gemeente Drimmelen haar handtekening gezet.

Met het ondertekenen van het nieuwe convenant gaat de samenwerking een nieuwe fase in. Waar het oude convenant ging over de samenwerking rond de ruimtelijke plannen voor windmolens in het gebied, gaat het nieuwe convenant over hoe we samen de lokale energietransitie kunnen versnellen.