“Actief blijven werken aan betrekken van mensen bij lokale energieprojecten”

Op woensdagavond 27 november vond een energiecafé plaats in Breda: een informele bijeenkomst over een onderwerp binnen de samenwerking van Energie A16. Dit keer waren de lokale energieprojecten onderwerp van gesprek. Een groep van 40 direct betrokkenen uit de vier gemeenten langs de A16; Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, waren aanwezig. Hoofdvraag was: ‘Hoe zorgen we voor een goede uitvoering van de lokale energieprojecten?’

Teun van Dam, voorzitter Windcent (energiestichting in Zundert) trapte het energiecafé af. Hij gaf aan zeer tevreden te zijn met de hoge opkomst van betrokkenen. “Een goed signaal voor de lokale energietransitie.” Een deel van de geplande windmolens langs de A16 is in lokaal eigendom. Zo kan geinvesteerd worden in lokale energieprojecten die grofweg gaan over twee thema’s: energiebesparing door het isoleren van woningen en duurzame opwek met zonnepanelen op daken. Derk Hueting, energieadviseur, ging in op de projecten.“In elke gemeente is een Lokale Energie Agenda (LEA) opgesteld waarinverschillende projecten staan. Het is de bedoeling dat iedereen uit de A16-gemeenten mee kan doen aan deze projecten. We focussen daarbij op maatregelen voor bewoners, huurders en woningeigenaren. Omdat de windmolens 25 jaar draaien, worden projecten in deze tijdsduur opgestart en afgesloten en is de agenda dan ook flexibel.”

Samen aan de slag
Allan den Rooijen, bewoner van Binnen-Moerdijk, vertelde over een project waarin hij samen met een aantal buurtbewoners zonnepanelen inkoopt, om zo eigen energie schoon op te kunnen wekken. Hij vertelt daarover: “Ik vind het belangrijk dat buurtbewoners samen gaan werken. Wij zijn aan de slag gegaan met zonnepanelen en dan kom je erachter dat dat een heel uitzoekwerk is. Want welke panelen leveren het meest efficiënt energie op? En welke leverancier is dan het meest geschikt? Er is veel informatie beschikbaar, maar het is moeilijk om daar keuzes in te maken. Als iedereen zijn eigen wiel gaat uitvinden, schieten we ons doel voorbij. Maar de opbrengst van onze samenwerking is wat mij betreft niet alleen de uitkomst van de zonnepanelen die we gaan kiezen, maar ook in het proces van elkaar leren kennen, samenwerken en daadwerkelijk samen als buren iets kunnen bijdragen. Dat is ook gewoon heel leuk, en dat zouden meer buren moeten doen.”

Actief blijven
De energieprojecten waarover nu gesproken wordt, staan beschreven in de Lokale Energie Agenda’s. Deze agenda’s zijn flexibel en gedurende de draaitijd van die windmolens kunnen er projecten opgestart en afgesloten worden. Voor de bouw van de windmolens is het wachten op de uitspraak van de Raad van State; deze wordt voor de zomer van 2020 verwacht. De investeringen voor de lokale energieprojecten, komen in principe pas vrij als de windmolens een jaar gedraaid hebben, naar verwachting in 2023. Derk Hueting daarover: “Het netwerk van mensen dat nu betrokken is, is kostbaar. Ik ben blij dat uit de bijeenkomst duidelijk naar voren komt dat betrokkenen vooruit willen en kiezen voor een pro-actieve werkwijze. Dit betekent dat we de komende tijd gaan proberen de waarde uit de windmolens eerder in te zetten. Dan kunnen we meer mensen mobiliseren en betrekken bij de energieprojecten en zowel woningeigenaren en huurders daadwerkelijk gaan helpen bij het besparen van energie.”