Herstelbesluit omgevingsvergunningen ter inzage

Enkele beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunningen op een aantal punten te wijzigen. Zo wordt de tekst over de vergunningstermijn van 25 jaar en de verschijningsvorm van de windmolens aangepast. De vergunningstermijn van 25 jaar gaat in de nieuwe tekst in op het moment dat de windmolen gaat draaien. In de vorige versie startte de termijn meteen na de uitspraak van de Raad van State. Het duurt dan nog 1-2 jaar voordat de molens daadwerkelijk draaien. Daarnaast is in de omgevingsvergunning vastgelegd dat de windmolens er per cluster gelijk moeten uitzien, we noemen dat de verschijningsvorm. Dit betekent dat niet alleen de ashoogte, de mastvorm en de rotordiameter per cluster van windmolens hetzelfde moeten zijn, maar ook de gondelvorm. Dat laatste was eerder niet vastgelegd.

De herstelbesluiten zijn in te zien via de website van de provincie Noord-Brabant.