Energiemarkt Moerdijk: 24 mei 2022

Afbeelding: Energiemarkt vindt plaats op dinsdag 24 mei in De Ankerkuil, Moerdijk

Verschillende partners van Energie A16 organiseren een gezamenlijke informatiemarkt op dinsdagavond 24 mei. Geïnteresseerden uit Moerdijk en Drimmelen kunnen er -zonder aanmelding- terecht om informatie in te zien en vragen te stellen. Aanwezig is een vertegenwoordiging van de gemeente Moerdijk, de dorpstafels in Moerdijk, de drie windparken Streepland, Klaverspoor en Zonzeel, de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en het projectteam Energie A16.

Datum en tijd: dinsdagavond 24 mei, tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie:
De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk

Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Zo helpen de windmolens ook inwoners om te verduurzamen. Om te bepalen waar het geld straks precies naar toe gaat, hebben STEM en de dorpstafels een plan gemaakt: een Lokale Energie Agenda (LEA). Drie uitgangspunten zijn leidend: iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen, er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie (meer profijt voor mensen die dichterbij de windmolens wonen) en het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, het rendement uit de windmolens.

De komende twee jaar is de kern van het plan:

1. Focus op de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
2. Focus op woningeigenaren en huurders, met oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die zelf al veel hebben verduurzaamd.
3. Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

De zeven windmolens in de gemeente Moerdijk zijn onderdeel van Energie A16: 28 windmolens langs de A16. De windmolens samen wekken naar schatting groene stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van 150.000 huishoudens.