Energietransitie lokaal

Binnen Energie A16 wordt hard gewerkt om de energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. Ook voor mensen die niet zelf kunnen investeren in duurzame maatregelen. En ook voor mensen die geen geschikte eigen woning hebben voor duurzame maatregelen, bijvoorbeeld omdat ze geen dak hebben voor zonnepanelen. Voor die mensen hebben we extra aandacht.

Al in 2016 is hierover een belangrijke afspraak gemaakt met alle negen ontwikkelaars van de 28 windmolens langs de A16: dat een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd wordt in lokale energieprojecten. De eerste energieprojecten gaan over het verduurzamen van woningen en over collectieve zonne-energieprojecten.

Om de aanpak en ook de financieringsmogelijkheden van deze energieprojecten goed uit te werken, starten we met een testperiode. In deze periode gaan we aan de slag met een slimme aanpak voor de eerste 200 woningen en de eerste 5 collectieve zonne-energieprojecten. Verspreid over de vier betrokken A16 gemeenten: Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. De aanpak, die nu ontwikkeld en straks getest wordt, wordt op termijn toegepast op meerdere energieprojecten, zodat iedereen in de vier gemeenten mee kan doen.

Een aantal uitgangspunten bij de lokale energieprojecten:

  • Het geld uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens. Zo wordt het rendement van de Bredase windmolens besteed aan Bredase energieprojecten, het rendement van de Drimmelse windmolens wordt besteed aan Drimmelse energieprojecten, Moerdijks rendement wordt besteed aan Moerdijkse projecten en het Zundertse rendement aan Zundertse projecten.
  • Iedereen in de gehele gemeente moet gedurende de draaitijd van de windmolens mee kunnen doen aan de projecten. Daarbij wordt begonnen met energieprojecten voor mensen die dichtbij een windmolen wonen. In principe worden energieprojecten altijd uitgevoerd voor een groter deel van de gemeenschap, niet voor een individu.
  • De projecten die uitgevoerd worden met investeringen vanuit de windmolens staan niet op zichzelf, maar dragen ook bij aan andere lokale energietransitieplannen (zoals de Regionale Energiestrategie West-Brabant).
  • Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer kan leiden naar nieuwe investeringen. De ambitie is om op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.

Heb je vragen over de lokale energieprojecten? Ga dan naar veelgestelde vragen.

Zelf meedoen?

Meld je bij de energiecoöperatie in jouw gemeente (Drimmelen, Moerdijk of Zundert) of bij een dorps- of wijkraad in de gemeente Breda.

Stichting Energietransitie Moerdijk

De Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Moerdijk.

Stichting Energietransitie Drimmelen

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Drimmelen. Zij werkt onder meer aan de ontwikkeling en uitvoering van de Drimmelense Energie Agenda.

Windcent (Zundert)

WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokaal Energie Akkoord op(LEA). Dit is een plan voor de Energie transitie van alle inwoners van de gemeente Zundert.

Wijk- en Dorpsraden Breda

In de A16 zone werken het Dorpsplatform Prinsenbeek, de Dorpsraad  Princenhage  en de Wijkraden van Haagse Beemden  en Buitengebied  Breda Zuid West samen aan het opstellen van energieagenda’s voor de wijken.

hoe kan ik zelf meedoen?

In iedere gemeente wordt een lokale energieagenda opgesteld. Deze agenda is leidend voor de besteding van de revenuen die vanuit de opbrengsten van de windmolens naar de samenlevingen vloeien. Op dit moment worden de lokale energieagenda’s opgesteld. Wilt u meedenken of heeft u plannen die hieronder vallen? Neem dan contact op met de stichtingen in iedere gemeente.

voorbeeldprojecten

Tekst komt hier.

zend je eigen idee in


    Ben je een particulier, een bedrijf of een instelling?

    Selecteer een locatie


    Upload hier een bestand (PDF/txt) van maximaal 5mb