Energietransitie lokaal

Binnen Energie A16 wordt hard gewerkt om de energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. Daarover is een belangrijke afspraak gemaakt met de negen ontwikkelaars van de 28 windmolens langs de A16: een kwart van het rendement van de windmolens langs A16 wordt gestort in een lokaal fonds. Het rendement dat de windmolens opleveren, wordt straks geïnvesteerd in lokale energieprojecten. Denk aan het verduurzamen van woningen en gebouwen, zoals een gemeenschapshuis of sportkantine. Lees hier meer over een voorbeeld in Rijsbergen.

Het projectteam is binnen een testfase al aan de slag gegaan met de eerste lokale projecten in de vier betrokken A16 gemeenten: Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. We testen nu verschillende aanpakken die we later mogelijk op grotere schaal kunnen uitvoeren. Zo krijgt iedereen in de vier gemeenten de kans om mee te doen. Deze testfase wordt niet betaald uit de windmolens, maar met een Europese subsidie.

Bij het opzetten van de lokale projecten werken samen met drie stichtingen (STED, STEM en WindCent), vier wijk- en dorpsraden (Dorpsplatform Prinsenbeek, Dorpsraad Princenhage, Bewonerskomitee Haagse Beemden (BEKOM), Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West) en het Klimaatfonds Breda.

 

Uitgangspunten bij de lokale energieprojecten (in de testfase):

  • Een kwart van het rendement uit de windmolens gaat naar lokale energieprojecten. Dit geld wordt verdeeld over de vier gemeenten op basis van het aantal windmolens dat binnen de gemeentegrenzen staat.
  • Iedereen in de gehele gemeente moet gedurende de draaitijd van de windmolens mee kunnen doen aan de projecten (25 jaar). We beginnen met energieprojecten voor mensen die dichtbij een windmolen wonen.
  • De lokale projecten staan niet op zichzelf, maar dragen ook bij aan andere energietransitie plannen (zoals de gemeentelijke Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie West-Brabant). Daarbij geldt: de middelen in het fonds zijn gemeenschapsgeld, geen gemeentelijk geld.

Meedoen?

Ben je benieuwd naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning? Wil je op een andere manier bijdragen aan de energietransitie? Of wil je meer informatie over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie?