Energietransitie lokaal

Binnen Energie A16 wordt hard gewerkt om de energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. Ook voor mensen die niet zelf kunnen investeren in duurzame maatregelen. En ook voor mensen die geen geschikte eigen woning hebben voor duurzame maatregelen, bijvoorbeeld omdat ze geen dak hebben voor zonnepanelen. Voor die mensen hebben we extra aandacht.

Al in 2016 is hierover een belangrijke afspraak gemaakt met alle negen ontwikkelaars van de 28 windmolens langs de A16: dat een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd wordt in lokale energieprojecten. De eerste energieprojecten gaan over het verduurzamen van woningen en over collectieve zonne-energieprojecten.

Om de aanpak en ook de financieringsmogelijkheden van deze energieprojecten goed uit te werken, starten we met een testperiode. In deze periode gaan we aan de slag met een slimme aanpak voor de eerste 200 woningen en de eerste 5 collectieve zonne-energieprojecten. Verspreid over de vier betrokken A16 gemeenten: Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. De aanpak, die nu ontwikkeld en straks getest wordt, wordt op termijn toegepast op meerdere energieprojecten, zodat iedereen in de vier gemeenten mee kan doen.

De drie lokale stichtingen (STED, STEM en WindCent) en vier wijk- en dorpsraden (Dorpsplatform PrinsenbeekDorpsraad Princenhage, Bewonerskomitee Haagse Beemden (BEKOM), Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West)  zijn betrokken bij het verder brengen van lokale energieprojecten waarin geïnvesteerd wordt met rendement uit de windmolens. 

Een aantal uitgangspunten bij de lokale energieprojecten:

  • Het geld uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens. Zo wordt het rendement van de Bredase windmolens besteed aan Bredase energieprojecten, het rendement van de Drimmelse windmolens wordt besteed aan Drimmelse energieprojecten, Moerdijks rendement wordt besteed aan Moerdijkse projecten en het Zundertse rendement aan Zundertse projecten.
  • Iedereen in de gehele gemeente moet gedurende de draaitijd van de windmolens mee kunnen doen aan de projecten. Daarbij wordt begonnen met energieprojecten voor mensen die dichtbij een windmolen wonen. In principe worden energieprojecten altijd uitgevoerd voor een groter deel van de gemeenschap, niet voor een individu.
  • De projecten die uitgevoerd worden met investeringen vanuit de windmolens staan niet op zichzelf, maar dragen ook bij aan andere lokale energietransitieplannen (zoals de Regionale Energiestrategie West-Brabant).
  • Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer kan leiden naar nieuwe investeringen. De ambitie is om op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.

Heb je vragen over de lokale energieprojecten?

Meedoen?

Ben je benieuwd naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning? Wil je op een andere manier bijdragen aan de energietransitie? Of wil je meer informatie over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie?