Energietransitie lokaal

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen:

 • energie besparen
 • energie schoon opwekken

Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijkdorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen.

Een aantal uitgangspunten bij de lokale energieprojecten:

 • Het geld uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens. Zo wordt het rendement van de Bredase windmolens besteed aan Bredase energieprojecten, het rendement van de Drimmelse windmolens wordt besteed aan Drimmelse energieprojecten, Moerdijks rendement wordt besteed aan Moerdijkse projecten en het Zundertse rendement aan Zundertse projecten.
 • Iedereen in de gehele gemeente moet gedurende de draaitijd van de windmolens mee kunnen doen aan de projecten. Daarbij wordt begonnen met energieprojecten voor mensen die dichtbij een windmolen wonen. In principe worden energieprojecten altijd uitvoerd voor een groter deel van de gemeenschap, niet voor een individu.
 • De projecten die uitgevoerd worden met investeringen vanuit de windmolens staan niet op zichzelf, maar dragen ook bij aanandere lokale energietransitieplannen (zoals de Regionale Energiestrategie West-Brabant).
 • Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer kan leiden naar nieuwe investeringen. De ambitie is om op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.

Zelf meedoen?

Meld je bij de energiecooperatie in jouw gemeente (Drimmelen, Moerdijk of Zundert) of bij een dorps- of wijkraad in de gemeente Breda.

Stichting Energietransitie Moerdijk

De Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Moerdijk.

Stichting Energietransitie Drimmelen

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Drimmelen. Zij werkt onder meer aan de ontwikkeling en uitvoering van de Drimmelense Energie Agenda.

Windcent (Zundert)

WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokaal Energie Akkoord op(LEA). Dit is een plan voor de Energie transitie van alle inwoners van de gemeente Zundert.

Wijk- en Dorpsraden Breda

In de A16 zone werken het Dorpsplatform Prinsenbeek, de Dorpsraad  Princenhage  en de Wijkraden van Haagse Beemden  en Buitengebied  Breda Zuid West samen aan het opstellen van energieagenda’s voor de wijken.

hoe kan ik zelf meedoen?

In iedere gemeente wordt een lokale energieagenda opgesteld. Deze agenda is leidend voor de besteding van de revenuen die vanuit de opbrengsten van de windmolens naar de samenlevingen vloeien. Op dit moment worden de lokale energieagenda’s opgesteld. Wilt u meedenken of heeft u plannen die hieronder vallen? Neem dan contact op met de stichtingen in iedere gemeente.

voorbeeldprojecten

Tekst komt hier.

zend je eigen idee in


  Ben je een particulier, een bedrijf of een instelling?

  Selecteer een locatie


  Upload hier een bestand (PDF/txt) van maximaal 5mb