Financiering Windpark Streepland rond

Moerdijk, 18 februari 2021 – Op 17 februari 2021 bereikte Goede Buren Windpark Streepland B.V. ‘Financial Close’: Rabobank financiert de drie windturbines van Windpark Streepland, onderdeel van windcluster Klaverpolder. Het sein voor de komst van 28 windturbines langs de A16 stond al op groen na de uitspraak van de Raad van State op 4 december 2020. Nu ook de financiering rond is, betekent dit voor Goede Buren en Energie A16 dat de bouw van Windpark Streepland kan starten. En daarmee kan bijdragen aan de lokale uitdaging om meer duurzame energie op te wekken en minder CO2 uit te stoten.

Omgeving doet mee
Windpark Streepland maakt deel uit van een bredere samenwerking, Energie A16. Via lokale energieprojecten waar omwonenden aan mee kunnen doen, komt 25% van het rendement ten goede aan de lokale gemeenschap. Daarnaast krijgen omwonenden van Windpark Streepland de gelegenheid financieel te participeren in dit windpark. Op termijn wordt dit ook mogelijk voor alle omwonenden langs de A16.

Stapje extra
Daarnaast investeert Goede Buren vanuit de opbrengsten van het windpark lokaal in kunst en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 huishoudens in de directe omgeving profiteren van gratis stroom uit het windpark. Omwonenden beslissen mee over de manier waarop de voordelen uit het windpark voor hen en de omgeving worden ingezet.

In 2019 zijn deze plannen met bewoners besproken. In juli 2020 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden (zie het verslag op de website). In de tweede helft van 2021 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Goede Buren
Windpark Streepland is een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind. Ontstaan door raakvlakken en vanuit een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt, met zo min mogelijk hinder voor omwonenden en voor de aarde zoveel mogelijk profijt.

Nieuw type windturbines
De windturbines van Windpark Streepland zijn van het type windturbine Nordex N149-5X. Deze hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Daarmee is het hoogste punt van de turbine bijna 210 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 5,7 MW.

Met de selectie van deze windturbine is Windpark Streepland haar belofte aan de omgeving nagekomen met betrekking tot geluidproductie en slagschaduw. Daarmee is de hinder van de turbines voor omwonenden zo gering mogelijk. Deze windturbines hebben bovendien een groot vermogen, overigens zonder toename van geluidsoverlast ten opzichte van windturbines met minder vermogen. Zo wordt meer duurzame energie opgewekt, terwijl de hinder voor de omgeving beperkt blijft. De windturbines worden zo ingesteld dat alle omwonenden nul uur slagschaduw ondervinden. En niet de wettelijk toegestane jaarlijkse 6 uur slagschaduw.

Realisatie & planning
Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden door de civiele aannemer H4A. Dat houdt onder meer in het kappen van bomen en het aanbrengen van zand, de voorbelasting genoemd, op de tijdelijke toegangswegen. Medio november 2021 start de aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties. In de zomer van 2022 volgt het plaatsen van de windturbines. De verwachting is dat het windpark eind 2022 in gebruik kan worden genomen.

Om geluidsoverlast ook tijdens de bouwperiode te beperken wordt voor de fundaties gebruikt gemaakt van schroefpalen in plaats van heipalen. Daarbij wordt het aantal bouwtransporten zoveel mogelijk beperkt, zijn er afspraken gemaakt met de aannemer(s) om stofhinder te voorkomen en vindt groot transport enkel in de nacht plaats.

Contact
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Windpark Streepland? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op windparkstreepland.nl.