Michaël Daamen hoort graag stem van burger: ‘Wat schieten wij hier op met projecten als LPM en AFC?'

Michaël Daamen (70) noemt zichzelf omdenker. Hij zoekt naar nieuwe organisatievormen die bij plannenmakerij meer recht doen aan de stem van de burger. Zoals Waterpoort, dat hem onlangs eerde vanwege tien jaar inzet.

Ze noemden hem bij de huldiging een dwarsdenker en daar was Michaël Daamen niet echt blij mee. ,,Dat ben ik niet, maar als je anders denkt, word je kennelijk al gauw zo door de omgeving gezien.”

Eigenlijk had hij naar de landbouwschool gewild, maar dat mocht niet van zijn vader die zelf boerde. Michaël Daamen koos voor een rechtenstudie en belandde in het procesmanagement: grote ruimtelijke ordenings projecten voorbereiden met bedrijven en overheid. Totdat hij inzag dat de inwoners vaak vergeten werden. Dat ondervond hij aan den lijve toen in de polder achter zijn dijkwoning in Heijningen windmolens en kassen gebouwd werden.

Daamen stopte met zijn adviesbureau – hij was toen zestig – en richtte zijn creatieve en analytische pijlen op innovatieve manieren om dingen voor elkaar te krijgen mét draagvlak bij gewone mensen. Zo stond hij aan de wieg van energiecorporatie Energiek Moerdijk, Dorpsmolen langs de A16 en Waterpoort, een netwerk waarin inwoners, ondernemers en overheid rond Volkerak en Zoommeer samenwerken.

De beste ideeën krijgt Michaël Daamen naar eigen zeggen in de polder, als hij op zijn racefiets zit.

Lees verder op BN DeStem (bron van dit artikel).