Gemeente Zundert en Stichting WindCent zetten handtekening onder Lokale Energie Agenda

 

De gemeente Zundert en Stichting WindCent zetten op donderdag 12 maart 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA). Het maken van een LEA was een opdracht die de stichting meekreeg bij de oprichting in 2016. In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.

Acties uit de LEA

Samen met gemeente Zundert voert Stichting WindCent de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk. de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.

Opbrengsten

De kosten van de LEA worden gefinancierd uit de opbrengsten van  één vierde deel van Stichting WindCent in de windmolens. De gemeente Zundert helpt Stichting WindCent bij de uitvoering van acties uit de LEA. Voor de uitvoering van een aantal van de acties uit de LEA heeft de gemeente Zundert subsidie ontvangen. Namelijk de subsidie Regeling Reductie Energie van het Rijk. Deze regeling is er voor huiseigenaren en gaat dit voorjaar van start.

Proefproject

Voor de opwek van duurzame energie op daken is Stichting WindCent een proefproject gestart. Het eerste (proef)project vindt plaats bij de Karkooi in Rijsbergen. Dit doen zij in samenwerking met Stichting Boerendag Rijsbergen. Met dit proefproject werkt Stichting WindCent aan één van de projecten uit de LEA. Op dit moment onderzoekt WindCent of het mogelijk is om een project uit te voeren met zonnepanelen op het dak van de Karkooi. Inwoners die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, kunnen dan gebruik maken van het dak van de Karkooi. Als zij meedoen, dan hebben zij recht op een korting op de energiebelasting. Dit project wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd.

Wat vooraf ging

Op 3 april 2019 hebben diverse partijen hun handtekening onder ‘Green Deal 2.0 Energie A16’ gezet. Deze partijen zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda, Drimmelen Moerdijk en Zundert, ontwikkelaars, belangenorganisaties, een aantal stichtingen en de Bredase wijk- en dorpsraden. Deze ‘Green Deal’-partijen spraken af dat 25% van de opbrengsten van de windmolens gaan naar projecten om de energietransitie in de A16 zone, waaronder in de gemeente Zundert te versnellen.

Meer informatie over de LEA.