Geslaagde Energiemarkt Moerdijk

Foto’s: Marcel Otterspeer

Zo’n 50 belangstellenden bezochten dinsdagavond 24 mei 2022 de Energiemarkt over de windparken van Energie A16, in de Ankerkuil in Moerdijk. Ze konden in gesprek over de komst van zeven windmolens in de gemeente die naast de A16 gebouwd worden. Vertegenwoordigers van de gemeente Moerdijk, dorpstafels Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk, de drie ontwikkelaars van de windmolens, Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en het projectteam Energie A16 waren aanwezig om hen te woord te staan.

Investeren in lokale projecten

De dorpstafels nodigden aanwezigen uit om verder mee te denken over waar het geld, dat wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten, straks precies naar toe gaat. Een kwart van het rendement uit de windmolens is hiervoor bestemd. Zij hebben hiervoor samen met STEM een Lokale Energie Agenda gemaakt met drie uitgangspunten: iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen, er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie (meer profijt voor mensen die dichterbij de windmolens wonen) en het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, het rendement uit de windmolens.

De komende twee jaar is de kern van het plan:

1. Focus op de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
2. Focus op woningeigenaren en huurders, met oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die zelf al veel hebben verduurzaamd.
3. Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

De vijf meestgestelde vragen:

De vragen van de bezoekers gingen voornamelijk over twee onderwerpen: technische vragen over de windmolens, en over de lokale projecten waarin wordt geïnvesteerd met het rendement van de windmolens. Hieronder de vijf meest gestelde vragen voorzien van een antwoord:

1. Van wie zijn de windmolens, wie bouwen ze?
In de gemeente Moerdijk komen drie windparken, gebouwd door drie verschillende ontwikkelaars: Windpark Klaverspoor ontwikkeld door VattenfallWindpark Streepland ontwikkeld door Goede Buren (Meewind, Greenchoice en Windunie) en Windpark Zonzeel ontwikkeld door EnecoPure Energie en Traais Energie Collectief (TEC).

2. Hoe groot zijn de onderdelen van de windmolens, en hoe worden de molens gebouwd?
De mast van de windmolens is 135 meter hoog, een wiek is 75 meter lang en weegt 21.500 kilo. Je leest hier meer over hoe de bouw in zijn werk gaat. Als de windmolens zijn opgebouwd zijn ze 210 meter hoog. Ter vergelijking: de hoogste windmolen van Nederland is de Haliade X van 260 meter die op de Tweede Maasvlakte staat.

3. Wat gebeurt er met een windmolen aan het einde van de (technische) levensduur, na 25 jaar?
In de vergunning staat dat de windmolens na 25 jaar moeten worden weggehaald door de exploitant. Hoewel de windmolens dan verouderd zijn, kunnen ze nog een flink aantal jaren mee. Daarom worden ze vaak verkocht aan partijen in het buitenland waar ze een tweede leven krijgen.
De CO2-uitstoot van windenergie is erg laag ten opzichte van andere elektriciteitsbronnen. De uitstoot valt in het niet bij fossiele bronnen als kolen of gas. Een windmolen levert gemiddeld in de eerste zes maanden al evenveel energie op als dat de productie en bouw ervan heeft gekost.

4. Welke invloed heb ik als burger op de lokale projecten?
In elke gemeente langs de A16 zijn inwoners direct betrokken bij de plannen voor lokale projecten. In Moerdijk zijn inwoners verenigd in de dorpstafels. De dorpstafels Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk hebben samen met Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) een Lokale Energie Agenda gemaakt. STEM werkt samen met inwoners projecten uit. Als u hieraan wilt meedoen, kunt u zich aanmelden bij uw dorpstafel.

5. Waarom wordt maar 25% van het rendement geïnvesteerd in lokale projecten?
In het nieuws komen wel eens berichten over windparken waarvan 50% in lokaal eigendom is. Dat gaat over windparken waar inwoners zelf deels eigenaar worden en dus ook zelf moeten investeren. Vooral omwonenden met genoeg spaargeld kunnen hieraan meedoen. Bij Energie A16 hoeven inwoners niet zelf te investeren in het windpark. Bij Energie A16 gebruiken we 25% van het rendement van de windparken voor projecten waaraan ook mensen met een kleine portemonnee kunnen meedoen.
Overigens is het doel van 50% lokaal eigendom nog niet afdwingbaar door de overheid. De 25% die de zeven windmolens in Moerdijkse lokale projecten investeren, is geen ambitie maar een harde afspraak met de ontwikkelaars van de windparken.

De zeven windmolens in de gemeente Moerdijk zijn onderdeel van Energie A16: 28 windmolens langs de A16. De windmolens samen wekken naar schatting groene stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van 150.000 huishoudens.