Goede Buren met Windpark Streepland: Informatieavond bewoners over start bouw nieuwe windturbines

In 2022 verrijzen ter hoogte van knooppunt Klaverpolder drie windmolens. Samen vormen zij Windpark Streepland. De molens zijn goed voor de energie van 15.000 huishoudens.

Gisterenavond vond voor direct omwonenden een digitale informatiebijeenkomst plaats over de bouwwerkzaamheden. Ongeveer een kwart van de mensen, voornamelijk uit Lage Zwaluwe, Zevenbergschenhoek en Moerdijk, gaf gehoor aan de oproep en logde in. De bewoners kregen een toelichting op vier onderwerpen: de exacte locaties, het type windturbine, de werkzaamheden en communicatie.

De molens komen te staan achter knooppunt Klaverpolder, achter de benzinepomp met verzorgingsplaats Esso en achter station Lage Zwaluwe. Eén en ander is in handen van Goede Buren, een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice, Meewind en EnergieA16. Zij beloven er alles aan te doen om als ‘goede buren’ de overlast tot een minimum te beperken. Hoe? Onder door funderingspalen niet te heien, maar te schroeven, zo min mogelijk transport en door het voorkomen van slagschaduw van de wieken.

De aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen en funderingen starten nu en lopen tot medio 2022. Van juli tot september 2022 worden de windturbines gebouwd. In de tweede helft van dat jaar vinden tests en ingebruikname plaats.