Groene geschenken: ruim 1.700 bomen uitgedeeld aan buren van de A16-windmolens

Bomen geplant door hovenier Eijndeloos Groen

Foto: bomen worden geplant door hovenier Eijndeloos Groen

De vier A16-gemeenten hebben samen met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, provincie en ontwikkelaars afspraken gemaakt over landschapsinvestering. Zo konden direct omwonenden van de windmolens langs de A16 het afgelopen jaar gratis bomen en heesters bestellen via de bomenactie. Inmiddels is de actie ten einde en is de omgeving groen(er) gekleurd met zo’n 1.700 geplante bomen en heesters. Coen de Nijs, projectleider bij gemeente Breda, vertelt ons meer.
Lokaal geleverd en geplant

In totaal kregen 1.019 mensen die langs de A16 wonen de mogelijkheid om mee te doen. Deze adressen werden geselecteerd op basis van de afstand van de woning tot de windmolens. Daarvan hebben zo’n 444 huishoudens bomen en heesters besteld. De biologisch geteelde beplanting werd bekostigd door de ontwikkelaars van de windmolens en werd geleverd en geplant door een lokale hovenier uit Zundert: Eijndeloos Groen.

Twee succesvolle tranches

Projectleider Coen de Nijs van gemeente Breda vertelt over het verloop van de bomenactie: “We zijn in het voorjaar van 2022 gestart in het zuiden langs de A16, bij windparken Hazeldonk-West en Hazeldonk-Oost. Toen hebben we zo’n 250 bomen uitgedeeld aan ongeveer 100 huishoudens. Tijdens deze eerste ronde kregen we inzicht in het animo voor de bomenactie en hebben we geleerd hoe we de bomen het beste aan huis konden leveren. Na deze succesvolle eerste proef ontvingen de overige 958 geselecteerde woningen een brief. In deze tweede fase zijn zo’n 1.450 bomen en heesters besteld door meer dan 380 inwoners uit Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert die dicht bij de windmolens langs de A16 wonen. Leuk weetje: fruitbomen bleken het populairst!”

Een welkome verrassing

Veel deelnemers vonden het een geslaagde actie. Zo zijn de bomen en struiken een mooie aanvulling op de tuin en afgelopen zomer hing het eerste fruit al aan de bomen. “Een mooi gebaar om op deze manier iets terug te geven aan de natuur en ons als omwonenden blij te maken”, aldus een tevreden buur. Voor sommigen kunnen de bomen niet snel genoeg groeien: “Wanneer de bomen groot zijn, hopen we minder van de reusachtige windmolens te zien.” Coen sluit af: “Mooi om te zien dat we op zo’n concrete manier iets kunnen doen voor de mensen die het dichtste bij de windmolens wonen.”

Inmiddels is de bomenactie afgelopen en kan er geen bestelling meer geplaatst worden. Er was een klein restbudget, dat wordt geïnvesteerd in de groenfondsen van de A16-gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert.