Informatieavond cluster Zonzeel: impressie

Woensdag 12 februari was de eerste informatieavond over Windpark Zonzeel. De zaal bij café Elsakker zat vol met bewoners uit de directe omgeving van het windpark, dat naar verwachting in 2020 wordt gebouwd. De projectleiders van Eneco, Pure Energie en het Traais Energie Collectief gaven informatie over de stand van zaken en beantwoordden vragen. Een impressie.

Namens de initiatiefnemers Eneco, Pure Energie (voorheen Raedthuys) en Traais Energie Collectief (TEC) heette gesprekleider Jasper Wegman de aanwezigen welkom. In het kort lichtte hij het doel en het programma van de avond toe. Daarbij maakte hij duidelijk dat de informatieavond over de 6 zes windturbines bij knooppunt Zonzeel gaat, die onderdeel zijn van het provinciale project Energie A16. Daarop volgde een korte video van het project A16.  

Voorstellen

Vervolgens stelde hij één voor één de projectleiders voor: Laurens van Zelst (Eneco), Dirk-Jan Matthijse (Pure Energie) en Pim de Ridder (TEC). Aan de hand van een aantal vragen vroeg hij de projectleiders om de stand van zaken weer te geven en een doorkijk te maken naar de komende maanden. Hieronder een samenvatting van dit gesprek.

Kennismaking: de partijen en de projectleiders

Binnen het cluster Zonzeel worden 6 windturbines gebouwd door 3 verschillende partijen: Pure Energie (3 windturbines), Eneco (2 windturbines) en TEC (1 windturbine). Elk van deze partijen heeft een eigen projectleider, die in gezamenlijk overleg afspraken maken en besluiten nemen over alle aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen en bouwen van een windpark.

Klik hier om verder te lezen op de website van cluster Zonzeel.