Informatieavond windmolen de Waaijenberg: een korte terugblik

Foto: Locatie windmolen de Waaijenberg

Op woensdag 16 februari 2022 organiseerden ontwikkelaars Van Tetering en Van Hooijdonk een informatiebijeenkomst over windmolen de Waaijenberg. Omwonenden waren welkom en werden bijgepraat over de bouwplanning, verkeersregeling en communicatie tijdens de bouw van de windmolen. Ook was er voor omwonenden de mogelijkheid om ontwikkelaars en projectleden van Energie A16 het hemd van het lijf te vragen.

Ruim 20 toekomstige buren van windmolen de Waaijenberg waren aanwezig. Ontwikkelaars Louis van Tetering en Adri van Hooijdonk namen hen mee in de globale bouwplanning: van het plaatsen van de heipalen tot aan het draaien van de windmolens. Hieronder een kort overzicht van de planning:

• Eind februari 2022: plaatsen van heipalen
• Maart 2022: start bouw van de fundering
• Midden april 2022: uitharden beton fundering
• Eind mei 2022: onderdelen windmolen worden geleverd
• Eind juli 2022: start van opbouwwerkzaamheden
• Eind augustus 2022: proefdraaien en testen van de windmolen
• Eind oktober 2022: de windmolen wordt aangezet en is operationeel

Tijdens de werkzaamheden proberen de ontwikkelaars overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen door persoonlijk contact en proactieve communicatie.

Burenregeling, bomenactie en lokale energieprojecten

Derk Hueting was als projectleider van de Burenregeling namens Energie A16 aanwezig. De ontwikkelaars van de windmolens hebben gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden van de windmolens. En dat is de Burenregeling, een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen.

Rond de windmolens wordt daarnaast geïnvesteerd in het landschap met de bomenactie. Honderden mensen die dichtbij de windmolens wonen, krijgen gratis bomen en heesters aangeboden. De beplanting wordt bekostigd door de ontwikkelaars van de windmolens. De geselecteerde woningen ontvangen een brief.

Als laatste kwamen de lokale energieprojecten aan bod. Binnen Energie A16 wordt hard gewerkt om de energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. Ook voor mensen die niet zelf kunnen investeren in duurzame maatregelen. Stichting WindCent is betrokken om lokale energieprojecten op te starten met het rendement uit de windmolens. Twee speerpunten voor de komende periode: woningeigenaren helpen om te verduurzamen en collectieve zonnedaken realiseren.

Meer informatie over de Waaijenberg is te vinden op de website van Windpark Hazeldonk-West.