Landschap en natuur

Met de komst van windmolens hebben ontwikkelaars, provincie en gemeenten afgesproken om een bedrag te storten in een fonds voor landschapsinvesteringen. Deze investeringen leveren verbeteringen op voor het landschap. Op een later moment komen we hierover bij je terug. We betrekken bewoners uit de A16-zone bij de plannen. 

Een aantal windmolens draait over natuurgebieden. Dit wordt op andere plekken met extra natuur gecompenseerd. Op een later moment gaan we hierover graag met betrokkenen in gesprek.