Landschap en natuur

Met de komst van windmolens hebben ontwikkelaars, provincie en gemeenten afgesproken om een bedrag te storten in een fonds voor landschapsinvesteringen. Deze investeringen moeten verbeteringen opleveren aan het landschap. De bewoners worden betrokken bij de plannen. Hoe en wanneer dat is, is op dit moment nog niet bekend.

Daarnaast draait een aantal molens over natuurgebieden. Dit zal op andere plekken met extra natuur gecompenseerd worden. Op een later moment gaan we hierover  graag met betrokkenen in gesprek.