Lezersvraag: zwarte wiek bij windturbines langs de A16


Per mail kreeg Goede Buren van Windpark Streepland de volgende vraag van één van hun buren: “Onlangs was in het nieuws dat er proeven lopen zowel bij Deense als Nederlandse windparken met een blad (wiek) gedeeltelijk zwart gemaakt. Dit zou tot 70% minder vogelsterfte kunnen  geven volgens de eerste resultaten. Als vogelliefhebber zou ik graag van jullie willen weten of er bij jullie ook nagedacht wordt over dit soort initiatieven.” 

Goede vraag! Goede Buren is hiermee bekend. De provincie Groningen laat samen met andere overheden en private partijen onderzoeken of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal dode vogels te verminderen. In eerder onderzoek in Noorwegen is inderdaad aangetoond dat het zwart verven van één wiek van een windturbine 70 procent minder slachtoffers onder vogels oplevert. Er wordt nu onderzocht of dit ook voor de situatie in Nederland geldt. Dit onderzoek loopt naar verwachting tot eind 2024. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van de provincie Groningen

Goede Buren volgen dit onderzoek met belangstelling. De vraag is in hoeverre dit voor de windmolens langs de A16 nodig is. De provincie Noord-Brabant heeft onderzoek laten uitvoeren door Bureau Waardenburg naar de effecten van de komst van de windmolens langs de A16 op de natuur, waaronder die op vogelsoorten in de omgeving. Op basis hiervan heeft de provincie vergunningen verkregen om de windmolens te mogen bouwen.

Deze documenten zijn te vinden op de website van de provincie.  

Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de verwachte sterfte van vogels als gevolg van de komst van de windmolens lager is dan 1% van de natuurlijke sterfte. Met andere woorden: volgens dit onderzoek worden de gevolgen van de komst van de windmolens voor vogels als klein ingeschat. Op de website van de provincie Noord-Brabant vind je ook alle informatie met betrekking tot de vergunningen en ontheffingen

Bron: Windpark Streepland