lokale energietransitie

Het doel is om met elkaar de lokale energietransitie te realiseren. Dit doen we  door in onze directe omgeving met de gemeenschap duurzame energieprojecten te realiseren, zowel gericht op besparing als opwekking. Te beginnen met onze eigen woningen, maar ook onze bedrijven, organisaties of sportverenigingen. Samen gaan we op zoek naar manieren die bijdragen aan de energietransitie van de straat, wijk of dorp.

Er leven hiervoor in alle gemeenten al ideeën om dit te realiseren. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar met de inzet van de middelen die vrijkomen door de komst van windmolens langs de A16 kunnen we dit proces versnellen. Dat doen we samen(overheid, bewoners, bedrijven), maar we kijken wel naar de lokale situatie. We maken voor elke gemeente een lokale energieagenda. 

Stichting Energietransitie Moerdijk

De Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Moerdijk.

Stichting Energietransitie Drimmelen

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om van onderop een impuls te geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Drimmelen. Zij werkt onder meer aan de ontwikkeling en uitvoering van de Drimmelense Energie Agenda.

Windcent (Zundert)

WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokaal Energie Akkoord op(LEA). Dit is een plan voor de Energie transitie van alle inwoners van de gemeente Zundert.

Wijk- en Dorpsraden Breda

In de A16 zone werken het Dorpsplatform Prinsenbeek, de Dorpsraad  Princenhage  en de Wijkraden van Haagse Beemden  en Buitengebied  Breda Zuid West samen aan het opstellen van energieagenda’s voor de wijken.

hoe kan ik zelf meedoen?

In iedere gemeente wordt een lokale energieagenda opgesteld. Deze agenda is leidend voor de besteding van de revenuen die vanuit de opbrengsten van de windmolens naar de samenlevingen vloeien. Op dit moment worden de lokale energieagenda’s opgesteld. Wilt u meedenken of heeft u plannen die hieronder vallen? Neem dan contact op met de stichtingen in iedere gemeente.

voorbeeldprojecten

Tekst komt hier.

zend je eigen idee in


Ben je een particulier, een bedrijf of een instelling?

Selecteer een locatie


Upload hier een bestand (PDF/txt) van maximaal 5mb