Met je neus in de wind of toch de wind van voren?

De meeste mensen vinden het belangrijk dat er windmolens komen. Maar als er dan plannen zijn om ze bij jou in de buurt te plaatsen, dan denk je misschien toch: ‘liever niet’. De TNO onderzocht in opdracht van het ministerie van EZK hoe omwonenden windparken in hun omgeving ervaren en welke factoren daarbij een rol spelen. Het is in Nederland het eerste kwantitatieve en meer diepgaand onderzoek naar de beleving van meerdere windprojecten. De resultaten liegen er niet om: een ruime meerderheid van de omwonenden geeft de windparken als rapportcijfer een 7!

Ken je omgeving

Hoe ervaren omwonenden een windpark in hun directe leefomgeving? En welke factoren kunnen deze beleving beïnvloeden? Die twee vragen stonden tijdens het onderzoek centraal. Het onderzoek geeft een interessant inzicht in de beleving van omwonenden van een viertal recent gerealiseerde windparken: Spui (Zuid-Holland), AVRI (Gelderland), Autena (Utrecht) en Veenwieken (Overijssel). Daarbij is de beleving van voor, tijdens en na de realisatie van het windpark in kaart gebracht.

Kunnen windmolens altijd op veel liefde rekenen?

De conclusie van het rapport is gemêleerd. Aan de ene kant is een ruime meerderheid van de omwonenden positief over de windparken en geven als rapportcijfer een mooie 7. Aan de andere kant zijn er mensen die (veel) overlast ervaren en het windpark een 1 geven. Dit zijn met name mensen die dichtbij windmolens wonen (0-1000 meter). Toch blijkt dat deze groep over het algemeen meer belangstelling voor het windpark hebben. Zij hebben actief deelgenomen aan het (realisatie)proces, terwijl omwonenden in de buitenste cirkels (2000-3000 meter) een minder duidelijke mening hierover hebben.

Op onderzoek uit

Hopelijk geeft dit onderzoek het startschot tot meer en breder onderzoek naar de beleving van wind- en energieprojecten. Dat kan niet alleen leiden tot verdere procesverbetering, maar ook tot realistische beeldvorming van windprojecten.

Download hier het onderzoeksrapport.