Nieuw convenant ‘Energie A16’

Op 3 april ondertekenen de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De opbrengsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze opbrengsten komen ten goede aan de energietransitie in het gebied.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang. Iedereen die zich in wil zetten voor de energietransitie langs de A16 is dan ook van harte uitgenodigd om mee te ondertekenen. Hoe dit precies plaats zal gaan vinden, wordt op een later moment duidelijk.

Programma 3 april

  • 16.30u Inloop
  • 16.40u Welkom en opening door gemeente Breda
  • 16.45u Lancering website EnergieA16
  • 16.55u Panelgesprek met bestuurders en enkele vertegenwoordigers uit het gebied
  • 17.15u Ondertekening van het convenant
  • 17.30u Informele borrel en gelegenheid tot medeondertekening door partners

 Locatie is Zalencentrum De Ruimte, Heuvelstraat 52B in Breda.