Herstelbesluiten omgevingsvergunningen ter inzage

Op 1 oktober 2018 en 11 maart 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 11 omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. Enkele beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunningen op een aantal punten te wijzigen. Meer lezen

“Actief blijven werken aan betrekken van mensen bij lokale energieprojecten”

Op woensdagavond 27 november vond een energiecafé plaats in Breda: een informele bijeenkomst over een onderwerp binnen de samenwerking van Energie A16. Dit keer waren de lokale energieprojecten onderwerp van gesprek. Een groep van 40 direct betrokkenen uit de vier gemeenten langs de A16; Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, waren aanwezig. Hoofdvraag was: ‘Hoe zorgen we voor een goede uitvoering van de lokale energieprojecten?’ Meer lezen

Week van de duurzaamheid: 4-9 nov Moerdijk

Steeds meer mensen in Moerdijk gaan aan de slag met duurzame energie. Tijdens de Week van de Duurzaamheid, georganiseerd door Energiek Moerdijk en de gemeente Moerdijk, wordt getoond hoe er gewerkt wordt aan de energietransitie. Meer lezen

Een windmeetmast naast de A16 bij Klaverpolder

Een windmeestmast naast de A16 bij Klaverpolder Een aantal oplettende bewoners zagen afgelopen augustus de bouwwerkzaamheden van het eerste fysieke object van het project Energie A16 bij knooppunt Klaverpolder: een 123 meter hoge windmeetmast van Vattenfall, het voormalige Nuon. Hij staat er om gegevens te verzamelen voor de zes geplande windmolens langs de A16. Naar… Meer lezen

Convenant energietransitie A16 ondertekend door alle partijen

De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 kreeg in april 2019 een vervolg. Toen hebben de vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant gezet. Nu heeft ook de gemeente Drimmelen haar handtekening gezet. Meer lezen

Informatieavonden Burenregeling

Langs de A16 tussen Klaverpolder en Hazeldonk zijn 28 windmolens gepland. De ontwikkelaars van de windmolens hebben gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden. En dat is de Burenregeling. De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Meer lezen

Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16

Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16 De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 krijgt een vervolg. Afgelopen 3 april zetten vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant. Daarmee geven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet… Meer lezen

Nieuw convenant ‘Energie A16’

Nieuw convenant ‘Energie A16’ Op 3 april ondertekenen de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16. De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op… Meer lezen