Wat betekent de tussenuitspraak van de Raad van State voor de aanpassingen vanuit de provincie?

De Raad van State heeft in de tussenuitspraak in juli 2020 9 onderdelen benoemd die eenvoudig kunnen worden hersteld. Marc van de Ven en Erik Bruggink hebben als projectleiders sinds de tussenuitspraak hard gewerkt op het provinciehuis aan een herstelbesluit. Op 11 september 2020 hebben Provinciale Staten hierover positief besloten. Marc: “Daarmee zijn alle benoemde punten door de Raad van State aangepast en opgelost.”
Meer lezen

Video Vattenfall: zo bouwen we een windpark

Vattenfall gaat zes windmolens bouwen in de polder van Binnen-Moerdijk, vlakbij knooppunt Klaverpolder. De voorbereidingen zijn in volle gang om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw. Benieuwd hoe de bouw van een windpark nu precies in zijn werk gaat? Meer lezen

Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan

De provincie Brabant gaat enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat gebeurt na een tussenuitspraak door de Raad van State die 23 beroepen tegen het plan bekeek. De aanpassingen gaan over de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. De provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit. Meer lezen

De sportvereniging als ambassadeur van de energietransitie

“Laat als vereniging je groene hart zien en je leden nemen het mee naar huis”. Dat was de belangrijkste conclusie die een groep van 5 studenten van Avans trok. Zij deden onderzoek naar of en hoe een sportvereniging kan optreden als ambassadeur voor de lokale energietransitie.
Meer lezen

Zitting Raad van State windmolens cluster Galder

In februari 2020 vond de zitting voor Energie A16 plaats bij de Raad van State over de beroepen tegen het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen van de 28 windmolens die langs de A16 in West-Brabant gepland zijn. Het beroep tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbeheer voor het cluster Galder is destijds niet behandeld. Meer lezen

Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) zoekt bestuursleden

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om vanuit de mensen in Drimmelen de overgang naar schone energie in Drimmelen te versnellen. Alle mensen meekrijgen in de energietransitie is een belangrijke missie van de stichting. We werken hiervoor samen met de gemeente Drimmelen en andere partners in de gemeente. We willen het bestuur van STED graag uitbreiden van twee naar vijf actieve leden. Meer lezen

Informatieavond cluster Zonzeel: impressie

Woensdag 12 februari was de eerste informatieavond over Windpark Zonzeel. De zaal bij café Elsakker zat vol met bewoners uit de directe omgeving van het windpark, dat naar verwachting in 2020 wordt gebouwd. De projectleiders van Eneco, Pure Energie en het Traais Energie Collectief gaven informatie over de stand van zaken en beantwoordden vragen. Een impressie. Meer lezen