Informatieavond cluster Zonzeel: impressie

Woensdag 12 februari was de eerste informatieavond over Windpark Zonzeel. De zaal bij café Elsakker zat vol met bewoners uit de directe omgeving van het windpark, dat naar verwachting in 2020 wordt gebouwd. De projectleiders van Eneco, Pure Energie en het Traais Energie Collectief gaven informatie over de stand van zaken en beantwoordden vragen. Een impressie. Meer lezen

Gemeente Zundert en Stichting WindCent zetten handtekening onder de Lokale Energie Agenda

De gemeente Zundert en Stichting WindCent zetten op donderdag 12 maart 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA). Het maken van een LEA was een opdracht die de stichting meekreeg bij de oprichting in 2016. In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden. Meer lezen

Burenregeling: al 110 buren hebben zich aangemeld

De Burenregeling van Energie A16 is een vergoeding om een eigen woning te verduurzamen en is specifiek bedoeld voor de nabije buren van de geplande windmolens langs de A16. Inmiddels hebben zich 110 buren aangemeld. Meer lezen

Herstelbesluiten omgevingsvergunningen ter inzage

Op 1 oktober 2018 en 11 maart 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 11 omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. Enkele beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunningen op een aantal punten te wijzigen. Meer lezen

“Actief blijven werken aan betrekken van mensen bij lokale energieprojecten”

Op woensdagavond 27 november vond een energiecafé plaats in Breda: een informele bijeenkomst over een onderwerp binnen de samenwerking van Energie A16. Dit keer waren de lokale energieprojecten onderwerp van gesprek. Een groep van 40 direct betrokkenen uit de vier gemeenten langs de A16; Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, waren aanwezig. Hoofdvraag was: ‘Hoe zorgen we voor een goede uitvoering van de lokale energieprojecten?’ Meer lezen