Een windmeetmast naast de A16 bij Klaverpolder

Een windmeestmast naast de A16 bij Klaverpolder Een aantal oplettende bewoners zagen afgelopen augustus de bouwwerkzaamheden van het eerste fysieke object van het project Energie A16 bij knooppunt Klaverpolder: een 123 meter hoge windmeetmast van Vattenfall, het voormalige Nuon. Hij staat er om gegevens te verzamelen voor de zes geplande windmolens langs de A16. Naar… Meer lezen

Convenant energietransitie A16 ondertekend door alle partijen

De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 kreeg in april 2019 een vervolg. Toen hebben de vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant gezet. Nu heeft ook de gemeente Drimmelen haar handtekening gezet. Meer lezen

Informatieavonden Burenregeling

Langs de A16 tussen Klaverpolder en Hazeldonk zijn 28 windmolens gepland. De ontwikkelaars van de windmolens hebben gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden. En dat is de Burenregeling. De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Meer lezen

Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16

Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16 De samenwerking rond de energietransitie langs de A16 krijgt een vervolg. Afgelopen 3 april zetten vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening onder een nieuw convenant. Daarmee geven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet… Meer lezen

Nieuw convenant ‘Energie A16’

Nieuw convenant ‘Energie A16’ Op 3 april ondertekenen de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16. De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op… Meer lezen