OMWB en de invloed van windmolens op de leefomgeving

Het team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant berekent en meet regelmatig wat de invloed van windturbines is op de leefomgeving. Inwoners kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met slagschaduw of geluidsoverlast. Gemeenten kunnen dan voor nader onderzoek metingen laten verrichten. De kans is groot dat Gerald van Grunsven, specialist Geluid & Trillingen, dan in actie komt. Bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over het werk van de OMWB in relatie tot windmolens.