Oplevering Windpark Hazeldonk-West

Infographic Windpark Hazeldonk-West

Afbeelding: infographic Hazeldonk-West

Het windpark is opgeleverd door turbineleveranciers Nordex en Vestas en overgedragen aan de ontwikkelaars BCT, Eneco en Pure Energie. Dat betekent dat alle testen glansrijk zijn doorstaan en dat er stroom wordt opgewekt.

Windpark levert veel duurzame stroom

De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ruim 15 GWh per windmolen per jaar op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de energie kan opwekken voor zo’n 27.500 huishoudens Alle technische installaties zijn in bedrijf genomen zodat er op afstand gekeken kan worden of alles goed loopt en hoeveel stroom de windmolens opwekken.  

Contact tijdens beheer- en exploitatiefase 

Net als tijdens de bouwfase kun je in deze beheer- en exploitatiefase contact opnemen bij vragen of opmerkingen over het windpark. Je kunt hiervoor het mailadres info@windparkhazeldonk-west.nl blijven gebruiken. Telefonisch kun je op werkdagen contact opnemen via 06-10044177. 

Bron: Windpark Hazeldonk-West