Over Energie A16

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie.

Bekijk het filmpje (3,5 minuut): 

Met 28 windmolens in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert wordt schone energie opgewekt. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022. De windmolens wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.

Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, de overgang van fossiele energie naar schone energie.

De komst van de geplande windmolens heeft natuurlijk ook invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom hebben omwonenden mee kunnen denken over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.