Plan definitief: 28 windmolens langs de A16 West-Brabant

’s-Hertogenbosch, 2 december 2020 – De 28 windmolens aan de A16 kunnen er komen. De Raad van State heeft ingestemd met aanpassingen die door de provincie zijn gedaan na een tussenuitspraak over het inpassingsplan eerder dit jaar. Met deze definitieve uitspraak zijn het plan en de in 2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk.

In juli van dit jaar concludeerde de Raad van State dat het plan Windenergie A16 op enkele punten aangepast moest worden. Het betrof de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windmolens, vooral in situaties waarbij deze al in in de omgeving staan of gepland zijn. Provinciale Staten heeft in september deze aanpassingen vastgesteld.

Hoeveelheid groene stroom gelijk aan verbruik 150.000 huishoudens

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende bedrijven en wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 150.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022.

De komst van de geplande windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom zijn vanaf de start in 2016 omwonenden bij het plan betrokken en dachten zij mee over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.

Klimaatdoelstellingen provincie

Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.

Bovendien wordt een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.

Lokale Energie Agenda gemeenten

In elke gemeente is of wordt een Lokale Energie Agenda (LEA) opgesteld waarin verschillende projecten staan. Denk aan projecten over woningisolatie, zonnepanelen en bewustwording van en communicatie over energiebesparing. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, de overgang van fossiele energie naar schone energie.

Bron: Provincie Noord-Brabant5

Reacties

Gemeente Moerdijk

De uitspraak van de Raad van State vandaag maakt de weg vrij voor onder andere zeven windmolens op Moerdijks grondgebied. “We kunnen dus aan de slag”, reageert wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk. “Goed nieuws voor het klimaat. Daarnaast investeren we een kwart van het rendement uit de windmolens in lokale energieprojecten. Dat is goed voor inwoners en bedrijven.” Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) gaat het geld voor de lokale energieprojecten beheren. Lees hier het persbericht van de gemeente Moerdijk.

Gemeente Zundert

In een eerste reactie op de uitspraak reageert wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer: “Dit is een heel belangrijke dag voor de energietransitie in deze regio. Over een paar jaar draaien er windmolens langs de A16. Dat is een verdienste van heel goede samenwerking en overleg met inwoners, stichting WindCent en andere overheden”. In de gemeente Zundert worden 6 windmolens geplaatst. Lees hier het persbericht van de gemeente Zundert.

Gemeente Drimmelen

Wethouder Jürgen Vissers reageert: “Dit besluit betekent dat we in Drimmelen een hele grote stap kunnen gaan zetten in onze doelstelling om duurzame energie op te wekken. Goed nieuws dus voor de energietransitie in Drimmelen en voor de invulling van de opgave van Drimmelen in de Regionale Energiestrategie. Ook is dit bericht positief voor het TEC (Traais Energie Collectief), want zij kunnen met deze uitspraak hun windmolen ‘De Noord’ gaan bouwen. Daar zijn we blij mee, al beseffen we ons maar al te goed dat de komst van de windmolens ook een grote verandering met zich meebrengt voor de direct omwonenden. Daar hebben we gedurende het hele traject oog voor en we gaan ons, samen met de ontwikkelaars, inzetten om de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo veel als mogelijk te beperken.” Lees hier het persbericht van de gemeente Drimmelen.

Cluster Zonzeel: 6 windmolens

De ontwikkelaars bij Zonzeel (Traais Energie Collectief, Eneco en Pure Energie) zijn blij met de uitspraak van de Raad van State, “omdat dit betekent dat de vergunningen onherroepelijk zijn en we aan de slag kunnen met het realiseren van de zes windmolens bij knooppunt Zonzeel”. Naar verwachting start de bouw van windpark Zonzeel in de winter van 2021. Lees hier het bericht op de projectwebsite.

Cluster Hazeldonk-West: 5 windmolens

Business Centre Treeport (BCT), Eneco en Pure Energie mogen 5 windturbines bouwen aan de westzijde van de A16, ter hoogte van knooppunt Hazeldonk. Daarmee kan Windpark Hazeldonk-West worden gebouwd! Het doel van de ontwikkelaars is “dat de eerste windturbines eind 2022 langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren”. Lees hier het bericht op de projectwebsite van BCT.

Traais Energie Collectief (TEC)

“Windmolen de Noord mag gebouwd worden! Een belangrijk besluit voor de energietransitie in de regio én voor het Traais Energie Collectief, waarop we lang hebben gewacht.” De bouw van Windmolen de Noord start in 2021. “We zetten hiermee een flinke stap vooruit naar een energieneutraal Terheijden.” Lees hier het bericht op de projectwebsite.