Windpark Klaverspoor: Projectbezoek College van B&W

Foto: Vattenfall

Op dinsdag 29 juni bracht een afvaardiging van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Drimmelen een bezoek aan Windpark Klaverspoor. Luc Dekkers, projectmanager bij Vattenfall, gaf hen een rondleiding over de bouwlocatie.

Het college was vooral geïnteresseerd in het contact tussen Vattenfall en de omwonenden. Voordat ze een rondleiding kregen bij het bouwterrein, kregen ze een uitgebreid inzicht hoe de voorbereidende fase van het windpark gedurende de afgelopen vier jaar is beleefd vanuit het perspectief van omwonenden van het windpark.De focus lag vooral op hoe de samenwerking tussen de buurt en gemeente, provincie en Vattenfall als projectontwikkelaar ging. Hadden de bewoners bijvoorbeeld genoeg inspraakmogelijkheden? En worden ze goed op de hoogte gehouden van de werkzaamheden?

Na het bezoek aan de buurtbewoners deelde Vattenfall meer informatie over de werkzaamheden, de plannen en de samenwerking met de buurt. Luc: “Ze vonden het heel interessant en goed om zelf te zien hoe de bouw van zo’n windpark in zijn werk gaat. Het was een heel positief bezoek.”

Bron: Vattenfall