Samen werken aan schone energie (pagina in huis-aan-huis kranten)

Langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens komen 28 windmolens om schone energie op te wekken. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022. De windmolens wekken samen naar schatting een hoeveelheid groene energie op die gelijk staat aan het verbruik van 150.000 huishoudens. 

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, de overgang van fossiele energie naar schone energie.

Lasten maar ook lusten

Procesmanager voor Energie A16 vanuit de gemeente Breda Jurgen Roovers vertelt: “Het doel vanaf het begin was om ervoor te zorgen dat de omwonenden van de windmolens niet alleen de lasten zouden hebben, maar ook een deel van de lusten.”

Jurgen vertelt verder: “Energie A16 is een gebiedsprogramma met diverse projecten. Zo hebben we een Burenregeling opgezet waarbij de direct omwonenden van de windmolens een vergoeding kunnen krijgen om duurzame maatregelen te treffen in hun woningen. Nu de Raad van State op 2 december 2020 heeft ingestemd met het plan van de provincie voor de 28 windmolens, kunnen we echt gaan uitvoeren. Zo gaan we aan de slag met projecten waarbij omwonenden financieel kunnen investeren en stroom van de windmolens kunnen afnemen, maar ook met projecten voor het landschap en de natuur.”

Dit artikel is samen met de vijf meest gestelde vragen over Energie A16 verschenen op 27 januari 2021 in Breda Vandaag, Moerdijkse Bode en Zundertse Bode.