Sociale Innovatie: de Burenregeling en lokale participatie


De energietransitie lijkt vaak over techniek en financiën te gaan, maar dat is niet de hele waarheid. Het gaat in de kern over mensen en sociale processen. Om meer ervaring op te doen met de sociale kant is het programma Sociale Innovatie in de Energietransitie (SIE) opgezet. Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en Enpuls (opgericht door Enexis). Het programma SIE heeft de afgelopen jaren zo’n 16 pilotprojecten ondersteund, als koplopers in de energietransitie. De Burenregeling van Energie A16 is één van deze pilotprojecten.

Windmolens die voor 25% van de gemeenschap zijn, dragen via de stroomproductie en het rendementen bij aan het verduurzamen van de leefomgeving. Binnen Energie A16 is in de pilot onderzocht hoe dat georganiseerd kan worden zodat alle bewoners mee kunnen doen. Niet alleen vandaag en volgend jaar, maar gedurende de 25 jaar dat de windmolens draaien. In het verslag ‘Burenregeling A16: hoe omwonenden hun woning kunnen verbeteren met de opbrengst van windmolens’ worden de tot nu toe geleerde lessen van de pilot gedeeld.

Klik hier om het volledige verslag te lezen.