Start bouw windturbines van Windpark Streepland

Afbeelding: Windpark Streepland

De toegangswegen, kraanopstelplaatsen, turbinefundaties en de elektriciteitskabels tussen de windturbines voor Windpark Streepland zijn aangelegd. Dat betekent dat de volgende fase aanbreekt voor de bouw van het windpark.

Vanaf eind juli wordt gestart met de bouw van de windturbines. Tijdens het transport zijn er mogelijk tijdelijke verkeersafsluitingen.

In juli en augustus worden de onderdelen aangevoerd en de windturbines opgebouwd. Voordat de windturbines kunnen worden geïnstalleerd, wordt de hijskraan opgebouwd die de diverse onderdelen omhoog hijst. Als de windturbines zijn gebouwd, zijn er nog circa 4 weken nodig om de turbines gereed te maken voor de testfase (het proefbedrijf).

Transport

De windturbine-onderdelen worden aangeleverd per zogeheten speciaal transport. Dit heeft te maken met de omvang van de turbine-onderdelen. De rotorbladen zijn met 72 meter het langste onderdeel van de turbine. Die transporten vinden ’s nachts of in de vroege ochtenduren plaats. De meeste grote windturbine-onderdelen worden via de haven van Moerdijk aangevoerd. De andere transporten gaan over de weg.

Tijdens het transport zijn er mogelijk tijdelijke verkeersafsluitingen met een duur van ca. 15 minuten. De afsluitingen worden aangegeven door de transportbegeleiding en middels verkeersborden.

Planning kan wijzigen

De opbouw van de windturbines kan alleen plaatsvinden als het niet te hard waait. Omdat er geen tot weinig ruimte is om de windturbine-onderdelen op te slaan op de bouwlocatie, kan de transportplanning wijzigen. Weggebruikers wordt geadviseerd de bebording langs de routes goed in de gaten te houden.

Over Windpark Streepland

Windpark Streepland is een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind. Het windpark bestaat uit drie windmolens en is onderdeel van Energie A16, waarbij straks in totaal 28 windmolens schone energie opwekken in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Een kwart van het rendement van de 28 windmolens wordt geïnvesteerd in lokale projecten voor energiebesparing en het schoon opwekken van energie.

De windturbines van Windpark Streepland zijn van het type Nordex N149-5X. Deze hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Daarmee is het hoogste punt van de turbine bijna 210 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 5,7 MW.

Meer informatie op de website van Windpark Streepland.