Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) zoekt bestuursleden

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om vanuit de mensen in Drimmelen de overgang naar schone energie in Drimmelen te versnellen. Alle mensen meekrijgen in de energietransitie is een belangrijke missie van de stichting. We werken hiervoor samen met de gemeente Drimmelen en andere partners in de gemeente. We willen het bestuur van STED graag uitbreiden van twee naar vijf actieve leden.

Energie A16

Als STED spelen we een actieve rol in Energie A16. Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan de grens bij Hazeldonk zijn projectontwikkelaars actief met de ontwikkeling van 28 windturbines, waarvan we verwachten dat de vergunningen binnenkort onherroepelijk worden verklaard. Dan kan er ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Naar verwachting draaien de windturbines in 2022 en wekken ze jaarlijks in totaal voor zo’n 70.000 huishoudens schone elektriciteit op. Er is afgesproken dat 25% van de aandelen in de windturbines gebruikt wordt voor investeringen in lokale duurzame energieprojecten. Denk aan projecten om energie te besparen (bv isolatie) of om schone energie op te wekken (zonnepanelen).
In Drimmelen gaat het om acht windturbines. STED helpt de lokale energieprojecten verder te brengen.

Lokale energieprojecten

De lokale energieprojecten staan beschreven in het Drimmelens Energie Akkoord (DEA) en samen hebben de projecten als doel om de gemeente Drimmelen CO2-neutraal te maken. Ook beschrijft het DEA hoe en onder welke voorwaarden de winst uit de windturbines optimaal ingezet kan worden om de lokale energietransitie te ondersteunen. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Iedereen in de gehele gemeente Drimmelen moet gedurende de draaitijd van de windturbines mee kunnen doen aan de projecten en regelingen van Energie A16.
  • Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer kan leiden naar nieuwe investeringen. De ambitie is om op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.

Het akkoord is tot stand gekomen in samenspraak met veel betrokkenen uit de gemeenschap. Het is een dynamisch akkoord dat regelmatig geactualiseerd gaat worden. De focus in dit eerste akkoord voor 2020 en 2021 is op twee ‘geen-spijt’ maatregelen:

  • Isoleren van woningen en zonnepanelen op individuele daken
  • Zonnepanelen op collectieve daken

Werk aan de winkel

Samen met onze partners in Drimmelen en langs de A16 wil het bestuur de komende jaren werken aan een verdere invulling van deze energieke ontwikkeling. Uitbreiding van het bestuur met actieve, enthousiaste inwoners van onze gemeente is nu wenselijk en noodzakelijk.
Het bestuur is op zoek naar mensen:

  • met affiniteit met de wereld van wind, energie en duurzaamheid
  • die het leuk vinden deze ontwikkelingen te volgen
  • die samenwerkingsgericht en initiatiefrijk zijn
  • die over goede contactuele eigenschappen beschikken.

Interesse?

Is bestuurslid STED iets voor u, wilt u meer over deze functie weten of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt en dit leuk zou vinden? Neem dan contact op met Marijke Vos via marijkevos.sted@gmail.com of 06 53 98 56 20.