Stuwende krachten in het zonnetje: letterlijk en figuurlijk

Foto’s: zomerborrel Energie A16

Elk project kent ‘stuwende krachten’: mensen die op de achtergrond bergen werk verzetten. In deze rubriek gaan we in gesprek met zo’n stuwende kracht. Of beter gezegd: meerdere stuwende krachten. We blikken namelijk terug op de zomerborrel waar alle energie-enthousiastelingen bij elkaar kwamen om opgedane kennis en geleerde lessen met elkaar te delen. Van energiecoaches tot lekcheckers, en van ambtenaren tot vertegenwoordigers van stichtingen, wijk- en dorpsraden.

Een blijk van waardering

Samen aan de slag om kennis en ervaring op te doen. Dat vormt de rode draad binnen de kleinschalige, lokale leertrajecten van Energie A16. Om alle betrokken enthousiastelingen (o.a. energiecoaches, lekcheckers, ambtenaren, vertegenwoordigers van de stichtingen, wijk- en dorpsraden) te bedanken voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar, organiseerden we een zomerborrel. Naast elkaar ontmoeten in een informele setting, was het ook een mooie gelegenheid om de opgedane projectkennis en geleerde lessen met elkaar te delen. En waar kon dat beter plaatsvinden dan op de gezellige en gasloze minicamping de Ossewei in Achtmaal: één van de meest duurzame campings van Nederland!

Van het gas af

In 2019 opende gedeputeerde Anne-Marie Spierings de ondergrondse warmtebuffer bij camping de Ossewei in Achtmaal. In dit systeem zorgt de zon voor warm water. Via zonnecollectoren op het dak wordt een ondergrondse warmtebuffer verwarmd. Deze warmte wordt opgeslagen en in het najaar gebruikt om de camping te voorzien van energie. Er is dus geen gasboiler meer nodig om water te verwarmen. Rinie van Tilburg, voorzitter van Stichting WindCent, is in 2018 betrokken geweest bij de aansluiting van de warmtebuffer en had nu opnieuw de weg naar Achtmaal gevonden voor het verzorgen van een rondleiding. Meer weten over deze innovatieve warmtebuffer? Naar de uitleg.

Ervaringen delen

Na de inspirerende rondleiding was het tijd was het tijd voor de barbecue. Volledig vegan. Er werden ervaringen gedeeld, geleerde lessen uitgewisseld en via kletspotkaartjes haalden we mooie verhalen op. Zo gaf Marijke Vos van Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) aan dat het unieke van Energie A16 is dat inwoners niet alleen de lasten delen, maar ook de lusten. Lekchecker Rinus Damen vertelde dat de combinatie van techniek en interactie met bewoners het uitvoeren van lekchecks zo leuk maakt. En Dimph Rubbens, voorzitter van Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) blikte terug naar de start van Energie A16: “Het is mooi om te zien dat de drie pijlers die we aan het begin van het proces hebben vastgesteld, nog steeds het uitgangspunt vormen. Namelijk: een kwart van het rendement uit de windmolens gaat naar lokale energieprojecten, iedereen kan meedoen en de lokale projecten dragen bij aan de energietransitie”. We kijken terug op een mooie middag waarbij we onze stuwende krachten letterlijk en figuurlijk in het zonnetje hebben gezet.